ORGANY SPÓŁKI

Zarząd:

Janusz Tarnowski
Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny

Rada Nadzorcza:

Barbara Polak
Przewodniczący

Sławomir Furca
Wiceprzewodniczący

Józefa Kanclerska
Sekretarz

Bartosz Leksander
Michał Chytła
Nina Warpecha
Leszek Bajorek-Fiałkowski
Członkowie

adres: Al. Tysiąclecia 35A, 34-400 Nowy Targ
telefon: 18 266 52 42