Praca

Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

Referent ds. Obsługi Klienta:

 

Do głównych obowiązków na tym stanowisku będzie należało:

 1. Obsługa klientów w zakresie zawierania umów, rozliczeń z tytułu opłat za świadczone usługi jak również procedur związanych z przyłączeniem się do sieci kanalizacji sanitarnej.  
 2. Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących reklamacji oraz skarg na działalność Spółki,
 3. Przyjmowanie odczytów wodomierzy oraz wprowadzanie ww. odczytów do systemu informatycznego,
 4. Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących zmiany właściciela, zarządcy nieruchomości oraz danych teleadresowych Odbiorcy Usług
 5. Wyjaśnianie reklamacji związanych z wysokością odczytów wodomierzy,
 6. Wystawianie faktur, faktur korygujących, duplikatów faktur oraz kopii dokumentów,
 7. Bieżąca współpraca z innymi działami,
 8. Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości.

 

Wymagania:

 1. Wykształcenie średnie lub wyższe (mile widziane doświadczenie związane z obsługą klienta),
 2. Umiejętności pracy w zespole,
 3. Umiejętność rozwiązywania problemów i zdolność do podejmowania decyzji,
 4. Kreatywność, pomysłowość, samodzielność,
 5. Znajomość przepisów podatkowych i zasad rachunkowości w stopniu niezbędnym dla prawidłowego wykonywania zadań,
 6. Umiejętność obsługi komputera i podstawowych programów biurowych pakietu MS Office,

 

Oferujemy:

 1. Pracę w firmie o ustabilizowanej pozycji,
 2. Możliwość skorzystania ze środków finansowych w ramach ZFŚS,
 3. Pomoc we wdrożeniu w wykonywane zadania.

Brak podpisanej klauzuli uniemożliwi rozpatrzenie złożonego podania, które zostanie zniszczone/ usunięte.

 

Osoby zainteresowane mogą składać lub przesyłać podania zawierające list motywacyjny, CV, podpisaną klauzulę zgody wraz z obowiązkiem informacyjnym (klauzula do pobrania pod adresem https://ppkpodhale.pl/praca.html) na następujący adres:

PPK Sp. z o. o. Al. Tysiąclecia 35 A, 34-400 Nowy Targ lub roman.kosakowski@ppkpodhale.pl w terminie do 30.11.2019 r. zatytułowane praca_BOK. Brak podpisanej klauzuli uniemożliwi rozpatrzenie złożonego podania, które zostanie zniszczone/ usunięte

 

Informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. z siedzibą przy Al. Tysiąclecia 35A, 34-400 Nowy Targ, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000172849 NIP 7352532366 REGON 492916321 (dalej zwane: „PPK Sp. z o. o”). Oznacza to, że odpowiadamy za wykorzystywanie danych osobowych w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami. Możecie się skontaktować z nami w każdej chwili pod adresem: e-mail: ppk@ppkpodhale.pl


W celu przeprowadzenia rekrutacji, prosimy o zamieszczenie w CV co najmniej pierwszej lub obu poniższych klauzul, zgodnie ze swymi preferencjami, dla udziału w jednym lub wielu prowadzonych przez nas naborach i podpisanie wybranych opcji:


Pobierz:

Klauzula zgody wraz z obowiązkiem informacyjnym

adres: Al. Tysiąclecia 35A, 34-400 Nowy Targ
telefon: 18 266 52 42