SUS Centrum

Obszar działania sekcji:
Sekcja obsługuje Gminę Łapsze Niżne i Czorsztyn.

» Kontakt z SUS CENTRUM

Istniejący system kanalizacyjny

Gmina Łapsze Niżne:

Łączna długość sieci kanalizacyjnej będącej w eksploatacji SUS na terenie Gminy Łapsze Niżne wynosi 57,1 km, w tym 0,7 km rurociągów tłocznych, długość przyłączy to 31,1 km. Na terenie Gminy znajdują się trzy przepompownie ścieków będąca w eksploatacji PPK Sp. z o.o. Gmina Łapsze Niżne skanalizowana jest w ok. 72 %.
Sieć kanalizacyjna podzielona jest na trzy zlewnie:
1. OŚ Frydman obsługująca północną część gminy - sołectwo Frydman. Z sieci kanalizacyjnej korzysta ok. 1404 osób. Sołectwo Frydman skanalizowane jest w ok. 98 %.
2. OŚ Niedzica obsługująca wschodnią część gminy - sołectwa: Niedzica, Niedzica - Zamek, Kacwin, Łapsze Niżne, Łapsze Wyżne. Z sieci kanalizacyjnej zlewni OŚ Niedzica korzysta ok. 5224 osób. Zlewnia OŚ Niedzica skanalizowana jest w 85 %.
3. OŚ Trybsz obsługująca zachodnią część gminy - sołectwo Trybsz. Z sieci kanalizacyjnej korzysta ok. 608 osób. Sołectwo Trybsz skanalizowane jest w ok. 85 %.

Gmina Czorsztyn:

Łączna długość sieci kanalizacyjnej będącej w eksploatacji SUS na terenie Gminy Czorsztyn wynosi 58,4 km, w tym 2,8 km rurociągów tłocznych, długość przyłączy to 31,2 km. Na terenie Gminy Czorsztyn zlokalizowanych jest osiem przepompowni ścieków eksploatowanych przez PPK Sp. z o.o. Gmina Czorsztyn skanalizowana jest w ok. 93 %.
Sieć kanalizacyjna podzielona jest na pięć zlewni:
1. OŚ Czorsztyn obsługująca sołectwo Czorsztyn. Z sieci kanalizacyjnej korzysta ok. 584 osób. Sołectwo Czorsztyn skanalizowane jest w ok. 96 %.
2. OŚ Kluszkowce obsługująca sołectwo Kluszkowce. Z sieci kanalizacyjnej korzysta ok. 1708 osób. Sołectwo Kluszkowce skanalizowane jest w ok. 90 %.
3. OŚ Maniowy obsługująca sołectwa: Maniowy, Mizerna i część Kluszkowiec. Zlewnia OŚ Maniowy skanalizowana jest w ok. 92 %. Z sieci kanalizacyjnej zlewni OŚ Maniowy korzysta ok. 2596 osób.
4. OŚ Sromowce Wyżne obsługująca sołectwo Sromowce Wyżne. Z sieci kanalizacyjnej korzysta ok. 1168 osób. Sołectwo Sromowce Wyżne skanalizowane jest w ok. 96 %.
5. OŚ Sromowce Niżne obsługująca sołectwo Sromowce Niżne. Z sieci kanalizacyjnej korzysta ok. 1240 osób. Sołectwo Sromowce Niżne skanalizowane jest w ok. 96 %.

Oczyszczalnie ścieków

Gmina Łapsze Niżne

Oczyszczalnia ścieków w Niedzicy:

niedzica

Lokalizacja oczyszczalni ścieków: os. Polana Sosny 2, 34-441 Niedzica.
Oczyszczalnia została oddana do eksploatacji w 1995 r. i zmodernizowana w 2008 r. w ramach I fazy projektu „Oczyszczanie ścieków na Podhalu".
Zastosowany w oczyszczalni układ technologiczny: 3 reaktory biologiczne SBR.

Przepustowość oczyszczalni według pozwolenia wodnoprawnego wynosi:
Qmaxh = 300 m3/h, Qdśr = 1000 m3/d, Qmaxr = 365000 m3/r, RLM = 9000
Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest zbiornik Sromowce Wyżne.

Oczyszczalnia ścieków we Frydmanie:

frydman

Lokalizacja oczyszczalni: ul. Kościelna 29, 34-435 Frydman.
Oczyszczalnia została oddana do eksploatacji w 1994 roku.
Zastosowany w oczyszczalni układ technologiczny: reaktor biologiczny SBR typu ECO-Clear.

Przepustowość oczyszczalni według pozwolenia wodnoprawnego wynosi:
Qmaxh = 50 m3/h, Qdśr = 218 m3/d, Qmaxr = 79570 m3/r, RLM = 910
Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest zbiornik pompowni wód zawala, a dalej Zbiornik Czorsztyński.

Oczyszczalnia ścieków w Trybszu:

Trybsz_min

Lokalizacja oczyszczalni: ul. Św. Elżbiety 246, 34-442 Trybsz.
Oczyszczalnia została oddana do eksploatacji w 1998 roku.
Zastosowany w oczyszczalni układ technologiczny: reaktor biologiczny wielokomorowy SBR.

Przepustowość oczyszczalni według pozwolenia wodnoprawnego wynosi:
Qmaxh = 30 m3/h, Qdśr = 137 m3/d, Qmaxr = 38325 m3/r, RLM = 700
Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest potok Trybska Rzeka w km 2 + 200.

Gmina Czorsztyn

Oczyszczalnia ścieków w Maniowach:

maniowa

Lokalizacja oczyszczalni: ul. Ks. Antoniego Siudy, 34-436 Maniowy.
Oczyszczalnia została oddana do eksploatacji w 1999 r.
Zastosowany w oczyszczalni układ technologiczny: reaktor biologiczny Bardenpho.

Przepustowość oczyszczalni według pozwolenia wodnoprawnego wynosi:
Qmaxh = 57 m3/h, Qdśr = 570 m3/d, Qmaxr = 208050 m3/r, RLM = 2403
Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest potok Limierzysko w km 0 + 060.


Oczyszczalnia ścieków w Kluszkowcach:

Lokalizacja oczyszczalni: ul. Cegielniana, 34-440 Kluszkowce.

Oczyszczalnia została oddana do eksploatacji w 1994r.
Zastosowany układ technologiczny: reaktor biologiczny UCT.

Przepustowość oczyszczalni według pozwolenia wodnoprawnego wynosi:
Qmaxh = 30 m3/h, Qdśr = 550 m3/d, Qmaxr = 219000 m3/r, RLM = 1900
Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest ciek bez nazwy w zlewni Zbiornika Czorsztyńskiego.
Oczyszczalnia nie przyjmuje ścieków dowożonych.

 

Oczyszczalnia ścieków Czorsztyn:

czorsztyn

Lokalizacja oczyszczalni: ul. Zamkowa, 34-440 Czorsztyn.

Oczyszczalnia została oddana do eksploatacji w 1993 roku i zmodernizowana w 2014 r.
Zastosowany układ technologiczny: dwa biologiczne reaktory sekwencyjne typu SBR.

Przepustowość oczyszczalni według pozwolenia wodnoprawnego wynosi:
Qmaxh = 50 m3/h, Qdśr = 380 m3/d, Qmaxr = 138700 m3/r, RLM = 1175
Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest potok Wronie w km 0 + 100, a dalej Zbiornik Czorsztyński.
Oczyszczalnia nie przyjmuje ścieków dowożonych.

Oczyszczalnia ścieków w Sromowcach Wyżnych:

SromowceW_min

Lokalizacja oczyszczalni: ul. Ks. Kosibowicza, 34-443 Sromowce Wyżne.

Oczyszczalnia została oddana do eksploatacji w 1996 roku.
Zastosowany w oczyszczalni układ technologiczny: reaktor biologiczny SBR.

Przepustowość nominalna oczyszczalni według pozwolenia wodnoprawnego:
Qdśr = 171,1 m3/d, Qmaxd = 220,2 m3/d, RLM = 1480
Odbiornikiem ścieków oczyszczonych poprzez ciek bez nazwy jest rzeka Dunajec w km 170 + 100.
Oczyszczalnia nie przyjmuje ścieków dowożonych.

Oczyszczalnia ścieków w Sromowcach Niżnych:

SromW2

Lokalizacja oczyszczalni: ul. Trzech Koron , 34-443 Sromowce Wyżne.
Oczyszczalnia została oddana do eksploatacji w 2008 roku.
Zastosowany w oczyszczalni układ technologiczny: 2 reaktory biologiczne SBR.

Przepustowość oczyszczalni według pozwolenia wodnoprawnego wynosi:
Qmaxh = 27 m3/h, Qdśr = 266 m3/d, Qmaxr = 124100 m3/r, RLM = 1320
Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest potok Macelowy w km 0 + 550.
Oczyszczalnia nie przyjmuje ścieków dowożonych

adres: Al. Tysiąclecia 35A, 34-400 Nowy Targ
telefon: 18 266 52 42