SUS Południe

Obszar działania sekcji:
Sekcja obsługuje Gminy: Poronin, Biały Dunajec i Szaflary.

» Kontakt z SUS POŁUDNIE

Istniejący system kanalizacyjny

Gmina Poronin:

Łączna długość sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Poronin wynosi 83,8 km, długość przyłączy to 68,1 km. W eksploatacji PPK Sp. z o.o. znajdują się trzy przepompownie ścieków. Gmina Poronin skanalizowana jest w ok. 62 %.

Sieć kanalizacyjna na terenie Gminy Poronin podzielona jest na dwie zlewnie:
1. OŚ Murzasichle - obsługująca większość sołectwa Murzasichle. Z sieci kanalizacyjnej zlewni OŚ Murzasichle korzysta ok. 1516 osób.
2. OŚ Nowy Targ – ścieki odprowadzane są międzygminnym kolektorem do oczyszczalni miejskiej w Nowym Targu z sołectw Gminy Poronin: Poronin, Suche, Ząb, Małe Ciche, Stasikówka, Kośne Hamry oraz część sołectwa Murzasichle. Z sieci kanalizacyjnej zlewni OŚ Nowy Targ na terenie gminy Poronin korzysta ok. 5984 osób.


Gmina Biały Dunajec:

Przez centralną część Gminy Biały Dunajec przebiega międzygminny kolektor kanalizacji sanitarnej Poronin – Biały Dunajec - Szaflary - oczyszczalnia ścieków w Nowym Targu. Sieć kanalizacyjna obejmuje głównie sołectwo Biały Dunajec. Gmina Biały Dunajec nie posiada oczyszczalni ścieków. Łączna długość sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Biały Dunajec wynosi 28,7 km, długość przyłączy to 12,1 km. Z sieci kanalizacyjnej korzysta ok. 3352 osób. Gmina Biały Dunajec skanalizowana jest w ok. 51 %.

Gmina Szaflary:

Kanalizacja na terenie Gminy Szaflary obejmuje sołectwo Szaflary, Bańska Niżna oraz Maruszyna. Łączna długość sieci kanalizacyjnej w Gminie Szaflary wynosi 43,8 km, długość przyłączy to 14,9 km.

Sieć kanalizacyjna na terenie Gminy podzielona jest na dwie zlewnie:
1. OŚ Maruszyna - obsługująca sołectwo Maruszyna. Z sieci kanalizacyjnej korzysta ok. 404 osób. Sołectwo Maruszyna skanalizowane jest w ok. 21 %.
2. OŚ Nowy Targ - ścieki odprowadzane są międzygminnym kolektorem do oczyszczalni miejskiej w Nowym Targu z sołectwa Szaflary oraz Bańska Niżna. Z sieci kanalizacyjnej zlewni OŚ Nowy Targ na terenie Gminy Szaflary korzysta ok. 2992 osób.

Gmina Szaflary skanalizowana jest w ok. 34 %.

Oczyszczalnie ścieków

Gmina Poronin

Oczyszczalnia ścieków w Murzasichlu:

Lokalizacja oczyszczalni: ul. Sądelska, 34-531 Murzasichle.
Oczyszczalnia została oddana do eksploatacji w 1995 roku.
Zastosowany w oczyszczalni układ technologiczny: system przepływowy z osadem czynnym.
Przepustowość oczyszczalni według pozwolenia wodnoprawnego wynosi:
Qhmax = 48 m3/h, Qdśr = 500 m3/d, Qrmax = 182500 m3/r, RLM = 2350
Oczyszczalnia nie przyjmuje ścieków dowożonych.
Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest potok Sichlański w km 0 + 800.

Gmina Szaflary

Oczyszczalnia ścieków Maruszyna - Stanki:

szaflary

Lokalizacja oczyszczalni: ul. Stanki 18, 34-424 Szaflary.
Oczyszczalnia została oddana do eksploatacji w 1999 roku.
Zastosowany w oczyszczalni układ technologiczny: reaktor biologiczny SBR.
Przepustowość oczyszczalni według pozwolenia wodnoprawnego wynosi:
Qmaxh = 14 m3/h, Qdśr = 50 m3/d, Qr = 18250 m3/d, RLM = 240
Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest potok Mały Rogoźnik w km 4 + 625.

adres: Al. Tysiąclecia 35A, 34-400 Nowy Targ
telefon: 18 266 52 42