SUS Transport

Obszar działania sekcji:
Sekcja obsługuje część Gminy Nowy Targ (na wschód od Nowego Targu).
Sekcja koordynuje logistykę PPK Sp. z o.o., wraz z transportem asenizacyjnym, transportem odpadów ściekowych i działaniami awaryjnymi.

» Kontakt z SUS TRANSPORT

Istniejący system kanalizacyjny

Gmina Nowy Targ:

Łączna długość sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Nowy Targ (część wschodnia) wynosi 53,8 km w tym 1,5 km rurociągów tłocznych. Długość przyłączy to 35 km. Na terenie Gminy Nowy Targ (wschód) znajduje się dziewięć przepompowni ścieków eksploatowanych przez PPK Sp. z o.o.

Sieć kanalizacyjna we wschodniej części gminy podzielona jest na dwie zlewnie:
1. OŚ Dębno obsługująca sołectwo Dębno. Z sieci kanalizacyjnej korzysta ok. 724 osób. Sołectwo Dębno skanalizowane jest w ok. 85 %.
2. OŚ Łopuszna obsługująca sołectwa: Gronków, Łopuszna, Ostrowsko, Waksmund (Gmina Nowy Targ) oraz Groń - Leśnica (Gmina Bukowina Tatrzańska - ścieki odbierane są przez PPK Sp. z o.o. w oparciu o umowę hurtowego odbioru ścieków). Z sieci kanalizacyjnej zlewni OŚ Łopuszna na terenie Gminy Nowy Targ korzysta ok. 6415 osób. Zlewnia OŚ Łopuszna na terenie Gminy Nowy Targ (miejscowości: Gronków, Łopuszna, Ostrowsko, Waksmund) skanalizowana jest w ok. 84 %


Oczyszczalnie ścieków

Oczyszczalnia ścieków w Łopusznej:

Lopuszna_min

Lokalizacja oczyszczalni: ul. Szkolna 16, 34-432 Łopuszna
Oczyszczalnia została oddana do eksploatacji w 1998 roku i zmodernizowana w 2017 roku.
Zastosowany w oczyszczalni układ technologiczny: system przepływowy z osadem czynnym.

Przepustowość oczyszczalni według pozwolenia wodnoprawnego wynosi:
Qmaxh = 180 m3/h, Qdśr = 1200 m3/d, Qmaxr = 438000 m3/d, RLM = 8426
Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Dunajec w km 191 + 280.Oczyszczalnia ścieków w Dębnie:

debno

Lokalizacja oczyszczalni: ul. Jana Pawła, 34-434 Dębno.
Oczyszczalnia została oddana do eksploatacji w 1994 roku.
Zastosowany w oczyszczalni układ technologiczny: system przepływowy z osadem czynnym.

Przepustowość oczyszczalni według pozwolenia wodnoprawnego wynosi:
Qmaxh = 30 m3/h, Qdśr = 255 m3/d, Qmaxr = 93075 m3/d, RLM = 1000
Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest potok Dębniczanka (zbiornik wyrównawczy pompowni wód zawal) poprzez ciek bez nazwy.

adres: Al. Tysiąclecia 35A, 34-400 Nowy Targ
telefon: 18 266 52 42