SUS Zachód

Obszar działania sekcji:
Sekcja obsługuje teren Gminy Czarny Dunajec, część Gminy Kościelisko (Witów) i część Gminy Nowy Targ (na zachód od Nowego Targu).
W 2013 roku została oddana do eksploatacji oczyszczalnia ścieków w Trutem (ze zlewnią ścieków obejmującą sołectwa: Trute, Lasek, Klikuszowa, Morawczyna, Pyzówka. Zlewnia jest administrowana i obsługiwana przez SUS Zachód.

» Kontakt z SUS ZACHÓD

Istniejący system kanalizacyjny

Gmina Czarny Dunajec:

W skład Gminy Czarny Dunajec wchodzi 15 sołectw. Częściowo skanalizowane są cztery:
· Soł. Czarny Dunajec
· Soł. Podczerwone
· Soł. Koniówka
· Soł. Chochołów
Ścieki z tych obszarów odprowadzane są do oczyszczalni ścieków w Czarnym Dunajcu. Łączna długość sieci kanalizacyjnej wynosi 48,7 km, długość przyłączy to 13,1 km. Z sieci kanalizacyjnej zlewni OŚ Czarny Dunajec korzysta ok. 3932 osób. Zlewnia OŚ Czarny Dunajec (miejscowości: Czarny Dunajec, Podczerwone, Koniówka, Chochołów) skanalizowana jest w ok. 69 %.

Gmina Czarny Dunajec skanalizowana jest w ok. 18 %.

Gmina Kościelisko:

Kanalizacja na terenie Gminy Kościelisko będąca w eksploatacji SUS Zachód obejmuje sołectwo Witów (skanalizowane w około 40%). Sołectwo Dzianisz nie posiada kanalizacji. Łączna długość sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kościelisko wynosi 14,3 km. Długość przyłączy to 2,9 km. Ścieki odprowadzane są kolektorem międzygminnym do oczyszczalni ścieków w Czarnym Dunajcu.

Gmina Nowy Targ:

Kanalizacja będąca w eksploatacji SUS-u Zachód obejmuje zachodnią część Gminy Nowy Targ – sołectwa:
Ludźmierz
Trute,
Lasek,
Klikuszowa
Morawczyna
Pyzówka.

Łączna długość sieci kanalizacyjnej na terenie sołectwa Ludźmierz wynosi 15,7 km w tym 1,2 km rurociągów tłocznych. Długość przyłączy to 5,1 km. Na terenie sołectwa Ludźmierz znajduje się pięć przepompowni ścieków eksploatowanych przez PPK Sp. z o.o. Ścieki z miejscowości Ludźmierz odprowadzane są do miejskiej oczyszczalni w Nowym Targu. Z sieci kanalizacyjnej korzysta ok. 1900 osób. Sołectwo Ludźmierz skanalizowane jest w ok. 79 %.

Ścieki z miejscowości Trute, Lasek, Klikuszowa, Morawczyna i Pyzówka odprowadzane są do oczyszczalni ścieków w Trutem. Łączna długość sieci kanalizacyjnej wynosi 53,6 km, długość przyłączy to 6,8 km. Z sieci kanalizacyjnej zlewni OŚ Trute korzysta ok. 3100 osób. Gminy Nowy Targ zlewni OŚ Trute (miejscowości: Trute, Lasek, Klikuszowa, Morawczyna, Pyzówka) skanalizowana jest w ok. 70 %.


Oczyszczalnie ścieków

Oczyszczalnia ścieków w Trutem:

trute_m
Lokalizacja oczyszczalni: 34-404 Trute.

Oczyszczalnia została oddana do eksploatacji w 2013 roku.
Zastosowany w oczyszczalni układ technologiczny: reaktor biologiczny wielokomorowy SBR. Docelowa przepustowość według pozwolenia wodnoprawnego: Qśr = 900 m3/d, Qmax = 87,7 m3/h (1170 m3/d). RLM = 7500.
Na chwilę obecną wykonany został I etap inwestycji (2 reaktory) o łącznej przepustowości Qśr = 450 m3/d. RLM = 3750. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest potok Lepietnica w km 2+565.

Oczyszczalnia ścieków w Czarnym Dunajcu:

czarny_dunajec_min

Lokalizacja oczyszczalni: ul. Kantora 136a, 34-470 Czarny Dunajec

Oczyszczalnia została oddana do eksploatacji w 2001 r
W ramach I Fazy Projektu „Oczyszczanie ścieków na Podhalu" oczyszczalnia została zmodernizowana w 2008 r. Zastosowany w oczyszczalni układ technologiczny to reaktor biologiczny przepływowy.
Przepustowość oczyszczalni według pozwolenia wodnoprawnego wynosi Qmaxh = 174 m3/h, Qśrd = 1600 m3/d, Qr = 585600 m3/r, RLM = 10500.
Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest potok Czarny Dunajec w km 215 +320.

adres: Al. Tysiąclecia 35A, 34-400 Nowy Targ
telefon: 18 266 52 42