WIZJA I MISJA

Wizja i misja
Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

Wizja

Być niezawodnym i zaufanym dostawcą usług komunalnych dla wszystkich mieszkańców na całym terenie działania firmy

Misja

Dzięki ciągłemu rozwojowi i doskonaleniu dbamy o dobrą jakość rzek i strumieni Podhala, Orawy, Spisza i Pienin

 

Realizowane poprzez:

1. Ciągłe rozszerzanie zakresu usług zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków.

2. Rozwój technologiczny instalacji i obiektów.

3. Rozwój i intensyfikację usług obsługi instalacji indywidualnych.

4. Rozwój nowych form usług (gospodarka osadowa, doradztwo).

5. Otwartą politykę informacyjną, czytelne i transparentne reguły postępowań

6. Ciągłe doskonalenie jakości obsługi klienta

7. Działalność edukacyjną

8. Wymianę doświadczeń, benchmarking, członkostwo w stowarzyszeniach i instytucjach branżowych

adres: Al. Tysiąclecia 35A, 34-400 Nowy Targ
telefon: 18 266 52 42