Sprzedaż krata mechaniczna skratek firmy Fontana

Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Nowym Targu oferuje do sprzedaży kratę mechaniczną skratek firmy Fontana:
 
 
·       Krata hakowo-taśmowa firmy Fontana Brno R s.r.o. typ SCC-KM 400x3050/900x3/90o, szerokość taśmy 400 mm, długość taśmy 3050 mm, prześwit 3 mm, kąt nachylenia ramy 90 stopni.
  
·       Stan urządzenia: do remontu (zęby do wymiany).
  
·       Krata znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków w Czarnym Dunajcu, ul. Kantora 136a, 34-470 Czarny Dunajec.
  
·       Krata była eksploatowana do grudnia 2020 roku. Została zdemontowana ze względu na modernizację oczyszczalni ścieków w Czarnym Dunajcu.
  
·       W przypadku zakupu urządzenia wszystkie koszty związane z załadunkiem i transportem ponosi nabywca.
 
 ·       PPK Sp z o.o. nie udziela żadnej gwarancji i nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny i wyposażenie sprzedawanej kraty.
  
 ·       Minimalna cena sprzedaży: 5 000 zł netto.
  
·       Istnieje możliwość obejrzenia urządzenia, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00, po wcześniejszym ustaleniu terminu oględzin. Osoba do kontaktu w sprawie przeprowadzenia oględzin:
 Kierownik Sekcji Utrzymania Sieci Zachód – Stanisław Spytkowski – kom. 512 470 110.
 
·       Oferty zakupu należy składać pisemnie na dzienniku podawczym w siedzibie Spółki, al. Tysiąclecia 35 A, 34-400 Nowy Targ lub mailowo na adres: dt@ppkpodhale.pl do dnia 28.05.2021.