Zamówienia publiczne

Ogłoszenia Aktualne:

Data umieszczenia Nazwa Załączniki Wynik postępowania
2018.12.21
 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
w ramach zadania, pn.: Budowa kanalizacji
sanitarnej na terenie aglomeracji Łopuszna
 

 

 
2018.12.21
 Budowa kanalizacji sanitarnej w Zębie 
 

 

 
2018.12.19
 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy
i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Maniowach

 

 

 
2018.12.07
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
w ramach zadania, pn.: Budowa kanalizacji
sanitarnej w Poroninie i Stasikówce

 

 

2018.11.16
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łopuszna

 

2018.11.07
Modernizacja pompowni ścieków przy potoku Leśniczanka w
Ostrowsku
 

 

 

 

2018.11.06
Budowa kanalizacji sanitarnej w Poroninie i Stasikówce 
 

 

2018.10.17
Dostawa energii elektrycznej dla Podhalańskiego 
Przedsiębiorstwa Komunalnego spółka z o. o.
 

 

 
2018.10.09
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maniowach
 

 

 
2018.10.09
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kluszkowcach 
 

 

 
2018.09.20
Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Modrzewiowej w Kluszkowcach
 

 

2018.09.05
Budowa kanalizacji sanitarnej w Jaworkach przy ulicy Zaskalskie
 

 

2018.09.03
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maniowach
- 2 postępowanie
 

 

2018.08.22
 Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kluszkowcach 
-2 postępowanie
 

 

2018.08.02
 Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kluszkowcach 
 

 

2018.08.02
 Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maniowach 
 

 

2018.07.25
 Modernizacja pompowni ścieków w Mizernej i Ludźmierzu 
- 2 postępowanie
 

 

 
2018.06.11 
  Modernizacja pompowni ścieków w Mizernej i Ludźmierzu 

 

 

2018.06.11
  Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej
budowy kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji nowotarskiej

 

 

2018.05.25
 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków we Frydmanie

 

2018.05.25
Przebudowa infrastruktury na oczyszczalni ścieków w Niedzicy 

 

2018.05.24
ZAPYTANIE OFERTOWE pn.: Budowa stacji zlewczej w miejscowości
Łapsze Wyżne

 

 
2018.04.27
Przebudowa infrastruktury na oczyszczalni ścieków w Niedzicy

 

2018.04.27
Opracowanie dokumentacji projektowo
– kosztorysowej budowy przepompowni ścieków wraz
z odcinkiem kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej
w miejscowości Łopuszna ul. Zarębek

 

2018.04.11
1.Budowa stacji zlewczej w miejscowości Łapsze Wyżne, 
2. Przebudowa infrastruktury na oczyszczalni ścieków w Niedzicy

 

 

2018.03.21
Budowa stacji zlewczej w miejscowości Łapsze Wyżne

 

 

2018.03.15
 Plan przetargów na 2018 rok

 

 
2018.01.16
Dostawa fabrycznie nowego pojazdu typu furgon posiadającego 
homologację jako pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej
nieprzekraczającej 3500 kg wraz z zabudową do udrażniania
i czyszczenia kanalizacji sanitarnej

 

2017.11.29
 Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. G. Galicy i Krajowe w
Białym Dunajcu

 

2017.11.20
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej
budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
do budynków w miejscowościach Kacwin i Frydman w Gminie
Łapsze Niżne

 

 2017.10.25
Remont sieci kanalizacji sanitarnej ul. Biały Potok w Krościenku
– 2 postępowanie

 

2017.10.20
Dostawa energii elektrycznej dla
Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego spółka z o. o.

 

 
2017.09.29
 
Budowa kanalizacji sanitarnej w Ostrowsku i Ludźmierzu w Gminie
Nowy Targ – 2 postępowanie

 

2017.09.12

Remont sieci kanalizacji sanitarnej ul. Biały Potok w Krościenku

 

2017.09.12

Budowa kanalizacji sanitarnej w Ostrowsku i Ludźmierzu w Gminie
Nowy Targ

 

 

2017.07.25

Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczawnicy przy ul. Sopotnickie 
2 postępowanie

 

2017.03.06
Plan postępowań na 2017
 
adres: Al. Tysiąclecia 35A, 34-400 Nowy Targ
telefon: 18 266 52 42