Strona główna Aktualności Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Nowym Targu zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług serwisowych w 2022 roku w obiektach będących w eksploatacji PPK Sp. z o.o w zakresie systemów automatyki przemysłowej...

Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Nowym Targu zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług serwisowych w 2022 roku w obiektach będących w eksploatacji PPK Sp. z o.o w zakresie systemów automatyki przemysłowej...

Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Nowym Targu zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług serwisowych w 2022 roku w obiektach będących w eksploatacji PPK Sp. z o.o  w zakresie systemów automatyki przemysłowej...
2022-01-04

Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Nowym Targu zwraca się z prośbą
o przedstawienie oferty na świadczenie usług serwisowych w 2022 roku w obiektach będących
w eksploatacji PPK Sp. z o.o  w zakresie systemów automatyki przemysłowej i sterowania,
a w szczególności:

1)     kontrola i przeglądu pracy systemów automatyki i sterowania,

2)     naprawa drobnych usterek,

3)     przyjazd w celu zdiagnozowania przyczyn awarii i naprawa drobnych usterek w oparciu
o zgłoszenie telefoniczne, w przypadku poważniejszych awarii naprawa będzie ustalana
w odrębnym trybie,

4)     doradztwo telefoniczne i pomoc techniczna w zakresie obsługi systemów automatyki
i sterowania.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Jako kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie cena.

Oferty należy składać do dnia: 11.01.2022 r. do godz. 10:00.

 
 
 
Zobacz inne