Cennik usług dodatkowych do 31-03-2023

Cennik usług i czynności dodatkowych wykonywanych przez PPK Sp z. o. o. w Nowym Targu
 

LP.

Rodzaj usługi

Jednostka

Cena (netto) zł

Vat [%]

Cena (brutto) zł

1

Wykonywanie analiz laboratoryjnych ścieków, zleconych przez podmioty zewnętrzne wraz z protokołem z wykonanych analiz:

ChZTCr szt. 73,80 zł 23 %
90,77 zł
BZT5 szt. 63,90 zł 23 %
78,60 zł
Pog szt. 84,10 zł 23 %
103,44 zł
Ortofosforany szt. 42,20 zł 23 %
51,91 zł
Nog szt. 99,20 zł 23 %
122,02 zł
Namonowy szt. 43,70 zł 23 %
53,75 zł
Nazotanowy szt. 46,10 zł 23 %
56,70 zł
Zawiesina og szt. 57,80 zł 23 %
71,09 zł
Chrom ogólny szt. 80,10 zł 23 %
98,52 zł
Chrom VI szt. 41,60 zł 23 %
51,17 zł
Chlorki szt. 32,00 zł 23 %
39,36 zł
pH szt. 7,00 zł 23 %
8,61 zł
oznaczenie suchej masy w osadzie szt. 77,00 zł 23 %
94,71 zł
2 Udrożnianie kanalizacji przy pomocy spirali elektrycznej „RAK” na odcinkach sieci oraz przyłączach
nie należących do PPK Sp. z o.o., w tym:
- praca sprzętu1) godz. 22,80 zł 23 %
28,04 zł
- dojazd zł/km 4,30 zł 23 %
5,29 zł
- stawka r-g jednego pracownika1) r-g/os. 42,00 zł 23 %
51,66 zł
3 Udrożnianie kanalizacji przy pomocy urządzenia ciśnieniowego na odcinkach sieci oraz
przyłączach nie należących do PPK Sp. z o.o.1), w tym:
- praca sprzętu1) godz. 61,10 zł 23 %
75,15 zł
- dojazd zł/km 4,30 zł 23 %
5,29 zł
- stawka r-g jednego pracownika1) r-g/os. 42,00 zł 23 %
51,66 zł
4 Opróżnianie szamba i wywóz ścieków bytowych ze zbiornika bezodpływowego o pojemności do 3m3, o dopuszczalnych parametrach określonych w umowie usł. 127,80 zł 8 %
138,02 zł
5 Opróżnianie szamba i wywóz ścieków bytowych ze zbiornika bezodpływowego o pojemności powyżej 3m3, o dopuszczalnych parametrach określonych w umowie m3 42,60 zł 8 %
46,01 zł
6

Opróżnianie szamba i wywóz ścieków bytowych ze zbiornika bezodpływowego o pojemności do 3m3, o dopuszczalnych parametrach określonych w umowie - cena ryczałtowa przy założeniu wywozu zgodnie z harmonogramem (co najmniej 1 raz w miesiącu), płatna co miesiąc. Każde dodatkowe opróżnienie szamba i wywóz ścieków bytowych nie uwzględnione w harmonogramie będzie płatne zgodnie z poz. 4 niniejszego cennika3)

usł. 116,10 zł 8 %
125,39 zł
7 Opróżnianie szamba i wywóz ścieków bytowych ze zbiornika bezodpływowego o pojemności powyżej 3m3, o dopuszczalnych parametrach określonych w umowie - cena ryczałtowa przy założeniu wywozu zgodnie z harmonogramem (co najmniej 1 raz w miesiącu), płatna co miesiąc. Należność do zapłaty będzie wyliczana na podstawie zadeklarowanej wielkości zbiornika bezodpływowego i częstotliwości wywozu. Każde dodatkowe opróżnienie szamba i wywóz ścieków bytowych nie uwzględnione w harmonogramie będzie płatne zgodnie z poz. 5 niniejszego cennika3) m3 38,70 zł 8 %
41,80 zł
8
Opróżnianie szamba i wywóz ścieków bytowych, pochodzących z terenu Gminy Czarny Dunajec samochodem asenizacyjnym MAN o nr rej. KNT 21692 o pojemności do 3m3, o dopuszczalnych parametrach określonych w umowie - cena ryczałtowa przy założeniu wywozu zgodnie z harmonogramem (co najmniej 1 raz w miesiącu), płatna co miesiąc. Każde dodatkowe opróżnienie szamba i wywóz ścieków bytowych nie uwzględnione w harmonogramie będzie płatne zgodnie z poz. 4 niniejszego cennika3)
usł. 94,02 zł 8 %
101,54 zł
9 Opróżnianie szamba i wywóz ścieków bytowych pochodzących z terenu Gminy Łapsze Niżne samochodem asenizacyjnym MAN TRUCK o nr rej. KNT 64787 o pojemności do 3m3, o dopuszczalnych parametrach określonych w umowie - cena ryczałtowa przy założeniu wywozu zgodnie z harmonogramem (co najmniej 1 raz w miesiącu), płatna co miesiąc. Każde dodatkowe opróżnienie szamba i wywóz ścieków bytowych nie uwzględnione w harmonogramie będzie płatne zgodnie z poz. 4 niniejszego cennika3) usł. 92,58 zł
8 %
99,99 zł
10 Opróżnianie szamba i wywóz ścieków bytowych, pochodzących z terenu Gminy Czarny Dunajec samochodem asenizacyjnym MAN o nr rej. KNT 21692 o pojemności powyżej 3m3), o dopuszczalnych parametrach określonych w umowie - cena ryczałtowa przy założeniu wywozu zgodnie z harmonogramem (co najmniej 1 raz w miesiącu), płatna co miesiąc. Każde dodatkowe opróżnienie szamba i wywóz ścieków bytowych nie uwzględnione w harmonogramie będzie płatne zgodnie z poz. 4 niniejszego cennikam3) m3 31,34 zł 8 %
33,85 zł
11 Opróżnianie szamba i wywóz ścieków bytowych pochodzących z tereniu Gminy Łapsze Niżne samochodem asenizacyjnym MAN TRUCK o nr rej. KNT 64787 o pojemności powyżej 3m3), o dopuszczalnych parametrach określonych w umowie - cena ryczałtowa przy założeniu wywozu zgodnie z harmonogramem (co najmniej 1 raz w miesiącu), płatna co miesiąc. Należność do zapłaty będzie wyliczana na podstawie zadeklarowanej wielkości zbiornika bezodpływowego i częstotliwości wywozu. Każde dodatkowe opróżnienie szamba i wywóz ścieków bytowych nie uwzględnione w harmonogramie będzie płatne zgodnie z poz. 5 niniejszego cennika3) m3 30,86 zł
8 %
33,33 zł
12 Opróżnianie szamba i wywóz nieczystości ciekłych innych niż ścieki bytowe, niewymienionych w poz. 4, 6, 8 i 9, ze zbiornika bezodpływowego o pojemności do 3m3), o dopuszczalnych parametrach określonych w umowie, z wyłączeniem ścieków wymienionych w poz. 16 cennika usł. 183,60 zł 8 %
198,29 zł
13 Opróżnianie szamba i wywóz nieczystości ciekłych innych niż ścieki bytowe, niewymienionych w poz. 5, 7, 10 i 11, ze zbiornika bezodpływowego o pojemności powyżej 3m3, o dopuszczalnych parametrach określonych w umowie, z wyłączeniem ścieków wymienionych w poz. 16 cennika
m3
61,20 zł
8 %
66,10 zł
14 Przyjęcie ścieków bytowych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi do punktów zlewnych o dopuszczalnych parametrach określonych w umowie m3 17,00 zł 8 %
18,36 zł
15 Przyjęcie nieczystości ciekłych z przenośnych kabin sanitarnych (np. toi toi) oraz nieczystości ciekłych innych niż ścieki bytowe, niewymienionych w poz. 14 i 16, dowożonych do punktów zlewnych, o dopuszczalnych parametrach określonych w umowie m3 42,60 zł
8 %
46,01 zł
16 Przyjęcie nieczystości ciekłych z przewoźnych kabin sanitarnych (np. autobusy, campery), dowożonych do punktów zlewnych2) usł 39,30 zł
23 %
42,44 zł
17 Zamknięcie / otwarcie przyłącza - w przypadku dostępu do przyłącza w studzience, poprzez zastosowanie korka
- czynności związane z zamknięciem i otwarciem przyłącza szt. 100,00 zł
23 %
123,00 zł
- dojazd zł/km 1,30 zł
23 %
1,60 zł
- stawka r-g jednego pracownika1) r-g/os. 42,00 zł 23 %
51,66 zł
18 Zamknięcie / otwarcie przyłącza - w przypadku braku dostępu do przykanalika w studzience, poprzez zastosowanie ciężkiego sprzętu
- czynności związane z zamknięciem i otwarciem przyłącza szt. 730,00 zł 23 %
897,90 zł
- dojazd zł/km 1,30 zł 23 %
1,60 zł
- stawka r-g jednego pracownika1) r-g/os. 42,00 zł 23 %
51,66 zł
19 Inspekcja TV przyłącza kanalizacyjnego lub zastosowanie urządzenia do lokalizacji nieszczelności oraz niezidentyfikowanych przyłączy (dymownica), w tym:
- praca sprzętu1) zł/h 26,37 zł 23 %
32,43 zł
- dojazd zł/km 1,30 zł 23 %
1,60 zł
- stawka r-g jednego pracownika1) r-g/os. 42,00 zł 23 %
51,66 zł
20
Dojazd pracowników obsługi w przypadku czynności nie uwzględnionych w cenniku, w tym:
- dojazd samochodem DMC do 1,5 t zł/km 1,30 zł 23 %
1,60 zł
- dojazd samochodem DMC od 1,5 t do 3,5 t zł/km 4,30 zł 23 %
5,29 zł
- stawka r-g jednego pracownika (w pozostałych przypadkach)1) r-g/os. 42,00 zł 23 %
51,66 zł
21
Koszt pracowników obsługi1) r-g/os. 42,00 zł 23 %
51,66 zł
22 Wykonanie kopii dokumentacji A44, 6) strona 2,00 zł 23 %
2,46 zł
23 Udostępnienie zestawienia wykonanych analiz laboratoryjnych ścieków5, 6)
- do 4 protokołów z wykonanych analiz z laboratoryjnych.
usł. 94,40 zł 23 %
116,11 zł
- za ujęcie w zestawieniu każdego kolejnego protokołu z wykonanych analiz laboratoryjnych szt. 23,60 zł 23 %
29,03 zł
1)Za każde rozpoczęte 30 minut pracy stosuje się 50 % podanej stawki.
2)Dopuszczalne parametry zanieczyszczeń w ściekach dowożonych wynoszą:
BZT5 – 4000 mgO2/l,
ChZT – 8000 mgO2/l,
zawiesiny ogólne – 4000 mg/l,
azot amonowy – 400 mgNNH4/l,
azot ogólny – 1200 mgN/l,
fosfor ogólny – 90 mgP/l,
pH 5,5 – 9,5,
pozostałe zanieczyszczenia – pozostałe zanieczyszczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.
 
3)Opróżnianie szamba i wywóz ścieków jest możliwy pod warunkiem, że zapewniony jest całoroczny dojazd do szamba.
4)Dotyczy dokumentów i informacji, które były już wcześniej przekazywane, udostępniane, bądź w jakikolwiek sposób wydawane, albo takich, których pozyskanie jest możliwe na podstawie wcześniej wystawionych przez Spółkę dokumentów (np. kopie warunków technicznych, zestawienia faktur i obrotów, kopie uzgodnień).
5)Dotyczy analiz laboratoryjnych wykonanych podmiotom, których te badania dotyczą, przez Spółkę na potrzeby własne.
6)W przypadku wysyłki drogą pocztową dodatkowo zostanie doliczony koszt wysyłki
 
W pozostałych przypadkach (nieprzewidzianych w powyższym cenniku) oraz w przypadkach niestandardowych stosuje się kalkulację indywidualną.