Cennik usług dodatkowych

LP.

Rodzaj usługi

Jednostka

Cena (netto) zł

Vat [%]

Cena (brutto) zł

1

Wykonywanie analiz laboratoryjnych ścieków, zleconych przez podmioty zewnętrzne wraz z protokołem z wykonanych analiz:

ChZTCr szt. 64,60 zł 23 79,46 zł
BZT5 szt. 53,80 zł 23 66,17 zł
Pog szt. 72,90 zł 23 89,67 zł
Ortofosforany szt. 35,5 zł 23 43,67 zł
Nog szt. 85,70 zł 23 105,41 zł
Namonowy szt. 37,00 zł 23 45,51 zł
Nazotanowy szt. 38,60 zł 23 47,48 zł
Zawiesina og szt. 51,40 zł 23 63,22 zł
Chrom ogólny szt. 65,10 zł 23 80,07 zł
Chrom VI szt. 30,80 zł 23 37,88 zł
Chlorki szt. 26,40 zł 23 32,47 zł
pH szt. 6,20 zł 23 7,63 zł
oznaczenie suchej masy w osadzie szt. 68,60 zł 23 84,38 zł
2 Udrożnianie kanalizacji przy pomocy spirali elektrycznej „RAK” na odcinkach sieci oraz przyłączach
nie należących do PPK Sp. z o.o., w tym:
- praca sprzętu1) godz. 16,90 zł 23 20,79 zł
- dojazd zł/km 4,10 zł 23 5,04 zł
- stawka r-g jednego pracownika1) r-g/os. 36,50 zł 23 44,90 zł
3 Udrożnianie kanalizacji przy pomocy urządzenia ciśnieniowego na odcinkach sieci oraz
przyłączach nie należących do PPK Sp. z o.o.1), w tym:
- praca sprzętu1) godz. 45,80 zł 23 56,33zł
- dojazd zł/km 4,10 zł 23 5,04 zł
- stawka r-g jednego pracownika1) r-g/os. 36,50 zł 23 44,90 zł
4 Opróżnianie szamba i wywóz ścieków bytowych ze zbiornika bezodpływowego o pojemności do 3m3, o dopuszczalnych parametrach określonych w umowie usł. 111,00 zł 8 119,88 zł
5 Opróżnianie szamba i wywóz ścieków bytowych ze zbiornika bezodpływowego o pojemności powyżej 3m3, o dopuszczalnych parametrach określonych w umowie m3 37,00 zł 8 39,96 zł
6

Opróżnianie szamba i wywóz ścieków bytowych ze zbiornika bezodpływowego o pojemności do 3m3, o dopuszczalnych parametrach określonych w umowie - cena ryczałtowa przy założeniu wywozu zgodnie z harmonogramem (co najmniej 1 raz w miesiącu), płatna co miesiąc. Każde dodatkowe opróżnienie szamba i wywóz ścieków bytowych nie uwzględnione w harmonogramie będzie płatne zgodnie z poz. 4 niniejszego cennika3)

usł. 92,70 zł 8 100,12 zł
7 Opróżnianie szamba i wywóz ścieków bytowych ze zbiornika bezodpływowego o pojemności powyżej 3m3, o dopuszczalnych parametrach określonych w umowie - cena ryczałtowa przy założeniu wywozu zgodnie z harmonogramem (co najmniej 1 raz w miesiącu), płatna co miesiąc. Należność do zapłaty będzie wyliczana na podstawie zadeklarowanej wielkości zbiornika bezodpływowego i częstotliwości wywozu. Każde dodatkowe opróżnienie szamba i wywóz ścieków bytowych nie uwzględnione w harmonogramie będzie płatne zgodnie z poz. 5 niniejszego cennika3) m3 30,90 zł 8 33,37 zł
8 Opróżnianie szamba i wywóz ścieków bytowych, pochodzących z gospodarstw domowych na terenie Gminy Czarny Dunajec samochodem asenizacyjnym MAN o nr rej. KNT 21692 o pojemności do 3m3, o dopuszczalnych parametrach określonych w umowie - cena ryczałtowa przy założeniu wywozu zgodnie z harmonogramem (co najmniej 1 raz w miesiącu), płatna co miesiąc. Każde dodatkowe opróżnienie szamba i wywóz ścieków bytowych nie uwzględnione w harmonogramie będzie płatne zgodnie z poz. 4 niniejszego cennika3) usł. 77,58 zł 8 83,79 zł
9 Opróżnianie szamba i wywóz ścieków bytowych, pochodzących z gospodarstw domowych na terenie Gminy Czarny Dunajec samochodem asenizacyjnym MAN o nr rej. KNT 21692 o pojemności powyżej 3m3, o dopuszczalnych parametrach określonych w umowie - cena ryczałtowa przy założeniu wywozu zgodnie z harmonogramem (co najmniej 1 raz w miesiącu), płatna co miesiąc. Należność do zapłaty będzie wyliczana na podstawie zadeklarowanej wielkości zbiornika bezodpływowego i częstotliwości wywozu. Każde dodatkowe opróżnienie szamba i wywóz ścieków bytowych nie uwzględnione w harmonogramie będzie płatne zgodnie z poz. 5 niniejszego cennika3) m3 25,86 zł 8 27,93 zł
10 Opróżnianie szamba i wywóz nieczystości ciekłych innych niż ścieki bytowe, niewymienionych w poz. 4, 6 i 8, ze zbiornika bezodpływowego o pojemności do 3m3, o dopuszczalnych parametrach określonych w umowie, z wyłączeniem ścieków wymienionych w poz. 14 cennika usł. 142,20 zł 8 153,58 zł
11 Opróżnianie szamba i wywóz nieczystości ciekłych innych niż ścieki bytowe, niewymienionych w poz. 5, 7 i 9, ze zbiornika bezodpływowego o pojemności powyżej 3m3, o dopuszczalnych parametrach określonych w umowie, z wyłączeniem ścieków wymienionych w poz. 14 cennika m3 47,40 zł 8 51,19 zł
12 Przyjęcie ścieków bytowych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi do punktów zlewnych o dopuszczalnych parametrach określonych w umowie m3 15 zł 8 16,20 zł
13 Przyjęcie nieczystości ciekłych z przenośnych kabin sanitarnych (np. toi toi) oraz nieczystości ciekłych innych niż ścieki bytowe, niewymienionych w poz. 12 i 14, dowożonych do punktów zlewnych, o dopuszczalnych parametrach określonych w umowie m3 31,90 szt. 34,45 zł
14 Przyjęcie nieczystości ciekłych z przewoźnych kabin sanitarnych (np. autobusy, campery), dowożonych do punktów zlewnych2) usł 29,40 23 31,75 zł
15 Zamknięcie / otwarcie przyłącza - w przypadku dostępu do przyłącza w studzience, poprzez zastosowanie korka
- czynności związane z zamknięciem i otwarciem przyłącza szt. 87,00 23 107,01 zł
- dojazd zł/km 1,10 23 1,35 zł
- stawka r-g jednego pracownika1) r-g/os. 36,50 zł 23 44,90 zł
16 Zamknięcie / otwarcie przyłącza - w przypadku braku dostępu do przykanalika w studzience, poprzez zastosowanie ciężkiego sprzętu
- czynności związane z zamknięciem i otwarciem przyłącza szt. 657 zł 23 808,11 zł
- dojazd zł/km 1,10 zł 23 1,35 zł
- stawka r-g jednego pracownika r-g/os. 36,50 zł 23 44,90 zł
17 Inspekcja TV przyłącza kanalizacyjnego lub zastosowanie urządzenia do lokalizacji nieszczelności oraz niezidentyfikowanych przyłączy (dymownica), w tym:
- praca spiezętu1) zł/h 25,50 zł 23 31,37 zł
- dojazd zł/km 1,10 zł 23 1,35 zł
- stawka r-g jednego pracownika r-g/os. 36,50 zł 23 44,90 zł
18 Dojazd pracowników obsługi w przypadku czynności nie uwzględnionych w cenniku, w tym:
- dojazd samochodem DMC do 1,5 t zł/km 1,10 zł 23 1,35 zł
- dojazd samochodem DMC od 1,5 t do 3,5 t zł/km 4,10 zł 23 5,04 zł
- stawka r-g jednego pracownika (w pozostałych przypadkach)1) r-g/os. 36,50 zł 23 44,90 zł
19 Koszt pracowników obsługi1) r-g/os. 36,50 zł 23 44,90 zł
20 Wykonanie kopii dokumentacji A44,6) strona 1,00 zł 23 1,23 zł
21 Udostępnienie zestawienia wykonanych analiz laboratoryjnych ścieków5,6)
- za ujęcie w zestawieniu każdego kolejnego protokołu z wykonanych analiz laboratoryjnych usł. 84,20 zł 23 103,57 zł
- za ujęcie w zestawieniu każdego kolejnego protokołu z wykonanych analiz laboratoryjnych szt. 21,00 zł 23 25,83 zł