O nas

Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. świadczy usługi zbiorowego odprowadzania ścieków i ich oczyszczania, zgodnie z odpowiednimi zezwoleniami, na terenie 10 gmin:
  • Gmina Poronin,
  • Gmina Biały Dunajec,
  • Gmina Szaflary,
  • Gmina Kościelisko,
  • Miasto i Gmina Czarny Dunajec,
  • Gmina Nowy Targ,
  • Gmina Czorsztyn,
  • Gmina Łapsze Niżne,
  • Gmina Krościenko nad Dunajcem,
  • Miasto i Gmina Szczawnica.

Na dzień dzisiejszy w eksploatacji Spółki znajduje się 15 oczyszczalni ścieków oraz ponad 600 km sieci kanalizacyjnej, z czego około 100 km to sieć eksploatowana przez PPK Sp z o. o., ale nienależąca do majątku Spółki.
 
Eksploatując przejęty majątek Spółka zobowiązana jest do utrzymania sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w stanie zapewniającym ciągłość świadczenia usług i ochronę środowiska. Ponadto podejmowane są działania zmierzające do kompleksowej poprawy funkcjonowania systemu oczyszczania ścieków na obszarze działania Spółki, przede wszystkim poprzez prowadzone inwestycje w zakresie budowy i modernizacji sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków. Inwestycje te w znaczącej części finansowane są z pozyskiwanych przez Spółkę dofinansowań ze środków Unii Europejskiej, a także innych form finansowania, w tym pożyczek z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
Siedziba Spółki mieści się w Nowym Targu przy Al. Tysiąclecia 35A. W siedzibie zlokalizowane jest Biuro Obsługi Klienta, gdzie można załatwić wszelkie formalności związane z przyłączeniem do sieci kanalizacyjnej, zawarciem umowy i rozliczeniem należności za świadczone usługi. Na terenie poszczególnych gmin funkcjonują Sekcje Utrzymania Sieci, których zadaniem jest bieżąca eksploatacja sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków, a także obsługa klientów w szczególności w zakresie spraw związanych z odbiorami nowych podłączeń, jak i usuwaniem awarii. Niezbędne informacje dotyczące obowiązujących w Spółce procedur przyłączania nowych odbiorców, jak również sposób załatwiania spraw związanych z obsługą naszych obecnych klientów opisany został w dziale Dla Klienta.