Wizja i misja

Wizja i misja
Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.Wizja

Być niezawodnym i zaufanym dostawcą usług komunalnych dla wszystkich mieszkańców na całym terenie działania firmy


Misja

Dzięki ciągłemu rozwojowi i doskonaleniu dbamy o dobrą jakość rzek i strumieni Podhala, Orawy, Spisza i Pienin

Realizowane poprzez:
  1. Ciągłe rozszerzanie zakresu usług zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków.
  2. Rozwój technologiczny instalacji i obiektów.
  3. Rozwój i intensyfikację usług obsługi instalacji indywidualnych.
  4.  Rozwój nowych form usług (gospodarka osadowa, doradztwo).
  5. Otwartą politykę informacyjną, czytelne i transparentne reguły postępowań
  6. Ciągłe doskonalenie jakości obsługi klienta
  7. Działalność edukacyjną
  8. Wymianę doświadczeń, benchmarking, członkostwo w stowarzyszeniach i instytucjach branżowych