biuletyn informacji publicznej

Majątek Spółki

Kapitał udziałowy PPK Sp. z o.o. wynosi: 108 867 000, 00 zł.

Do pobrania

pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Spółki PPK za rok 2023 (1.03 MB)
pdfSprawozdanie z badania 2023 (0.50 MB)
pdfSprawozdanie finansowe Spółki PPK za rok 2023 (6.95 MB)
pdfSprawozdania finansowe Spółki PPK za rok 2022 (9.81 MB)
2023-07-17
pdfSprawozdanie z badania 2022 (0.40 MB)
2023-07-17
pdfSprawozdania finansowe Spółki PPK za rok 2021 (9.80 MB)
2023-07-17
pdfSprawozdanie z badania 2021 (0.33 MB)
2023-07-17
pdfSprawozdanie finansowe za rok 2020 (9.75 MB)
pdfSprawozdanie z badania 2020 (0.28 MB)
zipSprawozdanie Finansowe za rok 2019 (12.94 MB)
2020-06-30
zipSprawozdanie Finansowe za rok 2018 (6.35 MB)
2019-07-19
pdfSprawozdanie Finansowe za rok 2017 (26.65 MB)
2018-06-26
pdfSprawozdanie Finansowe za rok 2016 (7.74 MB)
2017-09-26
pdfBilans, RZiS, RPP oraz Zestawienie zmian w Kapitale Własnym za 2015 (0.49 MB)
2016-11-10
pdfRZiS, RPP, oraz Zestawienie zmian w Kapitale Własnym za 2014 (0.21 MB)
2015-10-05RZiS, RPP, oraz Zestawienie zmian w Kapitale Własnym za 2014
pdfBilans 2014 (0.13 MB)
2015-10-05Bilans za 2014
pdfZestawienie zmian w kapitale własnym za 2013r. (0.07 MB)
2014-04-20
pdfRachunek zysków i strat za 2013r. (0.07 MB)
2014-04-20
pdfRachunek przepływów pieniężnych za 2013r. (0.09 MB)
2014-04-20
pdfBilans za 2013r. (0.14 MB)
2014-04-20
pdfZestawienie zmian w kapitale własnym za 2012 r. (0.08 MB)
2014-02-24Zestawienie zmian w kapitale własnym za 2012 r.
pdfRachunek przepływów pieniężnych za 2012 r. (0.10 MB)
2014-02-24Rachunek przepływów pieniężnych za 2012 r.
pdfRachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2012r. (0.07 MB)
2014-02-24Rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2012r.
pdfBilans na dzień 31 grudnia 2012 r. cz I (0.09 MB)
2014-02-24Bilans na dzień 31 grudnia 2012 r. cz I
pdfBilans na dzień 31 grudnia 2012 r. cz II (0.07 MB)
2014-02-24Bilans na dzień 31 grudnia 2012 r. cz I
pdfZestawienie zmian w kapitale własnym za 2011 r. (0.44 MB)
2012-08-20
pdfRachunek przepływów pieniężnych za 2011 r. (0.62 MB)
2012-08-20
pdfRachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2011 r. (0.46 MB)
2012-08-20
pdfBilans na dzień 31 grudnia 2011 r. (0.95 MB)
2012-08-20
pdfZestawienie zmian w kapitale własnym za 2010 r. (0.72 MB)
2011-12-01
pdfRachunek przepływów pieniężnych za 2010 r. (0.51 MB)
2011-12-01
pdfRachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2010 r. (0.32 MB)
2011-12-01
pdfBilans na dzień 31 grudnia 2010 r. (0.55 MB)
2011-12-01
pdfZestawienie zmian w kapitale własnym za 2009 r. (0.72 MB)
2011-06-17
pdfRachunek przepływów pieniężnych za 2009 r. (0.30 MB)
2011-06-17
pdfRachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2009 r. (0.37 MB)
2011-06-17
pdfBilans na dzień 31 grudnia 2009 r. (0.55 MB)
2011-06-17
pdfZestawienie zmian w kapitale własnym za 2008 r. (0.87 MB)
2010-02-25
pdfRachunek przepływów pieniężnych za 2008 r. (0.45 MB)
2010-02-25
pdfRachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2008 r. (0.38 MB)
2010-02-25
pdfBilans na dzień 31 grudnia 2008 r. (0.60 MB)
2010-02-25
pdfZestawienie zmian w kapitale własnym za 2007 r. (0.47 MB)
2008-07-28
pdfRachunek przepływów pieniężnych za 2007 r. (0.46 MB)
2008-07-28
pdfRachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2007 r. (0.39 MB)
2008-07-28
pdfBilans na dzień 31 grudnia 2007 r. (0.35 MB)
2008-07-28
pdfRaport uzupełniający opinię biegłego rewidenta. (4.03 MB)
2008-07-28Raport z badania sprawozdania finansowego za 2007 r.
pdfOpinia niezależnego biegłego rewidenta. (0.67 MB)
2008-07-28Opinia z badania sprawozdania finansowego za 2007 r.
pdfZestawienie zmian w kapitale własnym za 2006 r. (0.53 MB)
2007-06-08
pdfRachunek przepływów pieniężnych za 2006 r. (0.28 MB)
2007-05-25
pdfRachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2006 r. (0.24 MB)
2007-05-25
pdfBilans na dzień 31 grudnia 2006 r (0.36 MB)
2007-05-25
pdfRaport uzupełniający opinię biegłego rewidenta. (3.70 MB)
2007-05-25Raport z badania sprawozdania finansowego za 2006 r.
pdfOpinia niezależnego biegłego rewidenta. (0.26 MB)
2007-05-25Opinia z badania sprawozdania finansowego za 2006 r.
pdfRachunek przepływów pieniężnych za 2005 r. (0.04 MB)
2005-12-31
pdfRachunek zysków i strat za 2005 r. (0.03 MB)
2005-12-31
pdfBilans za 2005 r. (0.05 MB)
2005-12-31

Informację wytworzyl(a): Jakub Pietrzak