Osiągnięcia

PPK Sp. z o.o. uhonorowana pierwszym miejscem w kategorii #ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE podczas uroczystej gali #ekoLIDER 30-lecia WFOŚiGW w Krakowie.

 
Z ogromną satysfakcją informujemy, że Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. została wyróżniona w konkursie #ekoLIDER zorganizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, za działania z zakresu ochrony wód i gospodarki wodno-ściekowej, zajmując I miejsce w kategorii #ekoPRZEDSIĘWZIĘCIE. Nagroda została wręczona podczas uroczystej gali, która odbyła się w Nowym Wiśniczu z okazji 30-lecia WFOŚiGW w Krakowie i zgodnie z obowiązującymi zasadami zostanie przeznaczona na cele związane z ochroną środowiska.
 
Nasza spółka aktywnie korzysta z systemu finansowania ochrony środowiska przy realizacji zadań inwestycyjnych związanych z budową kanalizacji, a także rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków. Ze środków WFOŚiGW w Krakowie współfinansowane były m. in. modernizacje oczyszczalni ścieków w Łopusznej, Maniowach i Frydmanie. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie od ponad 10 lat przyznaje tytuły i nagrody dla liderów ekologicznych województwa małopolskiego, w tym roku wyróżnienia przyznano w 13 kategoriach.

Poniżej materiał wideo przedstawiający przegląd największych inwestycji realizowanych przez PPK spółka z o.o. na oczyszczalniach ścieków w Łopusznej, Maniowach i Frydmanie
 
Link do wydarzenia: https://www.wfos.krakow.pl/uroczysta-gala-ekolider-30-lecia-wfosigw-w-krakowie/
 
 

PPK Sp. z o.o. Liderem Społecznej Odpowiedzialności-Dobra Firma 2010

Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp z o.o. w Nowym Targu otrzymało tytuł Lidera Społecznej Odpowiedzialności – Dobra Firma 2010. Ten Ogólnopolski Program ma za zadanie upowszechnienie w działających na terytorium Polski firmach i instytucjach zasad Odpowiedzialnego Biznesu. Redakcja Forum Biznesu wytypowała instyutucje spełniające zasadnicze kryteria koncepcji CSR (Corporate Social Responsibility – odpowiedzialność społeczna biznesu). Podstawowe kryteria wyboru obejmowały m.in. stopień zaangażowania firm w działalność charytatywną, sponsorską, interesy społeczne, ochronę środowiska, realizowaną politykę firmy jako pracodawcy oraz inne pozytywne aspekty działalności przedsiębiorstwa.

EKOLAURY dla Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z.o.o.

Mamy zaszczyt poinformować, że Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z.o.o. zdobyło wyróżnienie w konkursie EKOLAURY 2009 organizowanym przez Polską Izbę Ekologii. Uroczysta gala odbyła się 23 czerwca w Katowicach.
PPK Sp. z.o.o. zostało wyróżnione w kategorii gospodarka wodno-ściekowa za realizację przedsięwzięcia w ramach projektu "Oczyszczanie ścieków na Podhalu” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności. W ramach przedsięwzięcia wybudowana została nowa oczyszczalnia ścieków w Sromowcach Niżnych, zmodernizowano i rozbudowano oczyszczalnie ścieków w Niedzicy i Czarnym Dunajcu, a także wybudowane zostało łącznie prawie 20 km sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Sromowce Niżne, Szczawnica i Kąty Niwki.