Osiągnięcia

PPK Sp. z o.o. Liderem Społecznej Odpowiedzialności-Dobra Firma 2010

Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp z o.o. w Nowym Targu otrzymało tytuł Lidera Społecznej Odpowiedzialności – Dobra Firma 2010. Ten Ogólnopolski Program ma za zadanie upowszechnienie w działających na terytorium Polski firmach i instytucjach zasad Odpowiedzialnego Biznesu. Redakcja Forum Biznesu wytypowała instyutucje spełniające zasadnicze kryteria koncepcji CSR (Corporate Social Responsibility – odpowiedzialność społeczna biznesu). Podstawowe kryteria wyboru obejmowały m.in. stopień zaangażowania firm w działalność charytatywną, sponsorską, interesy społeczne, ochronę środowiska, realizowaną politykę firmy jako pracodawcy oraz inne pozytywne aspekty działalności przedsiębiorstwa.

EKOLAURY dla Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z.o.o.

Mamy zaszczyt poinformować, że Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z.o.o. zdobyło wyróżnienie w konkursie EKOLAURY 2009 organizowanym przez Polską Izbę Ekologii. Uroczysta gala odbyła się 23 czerwca w Katowicach.
PPK Sp. z.o.o. zostało wyróżnione w kategorii gospodarka wodno-ściekowa za realizację przedsięwzięcia w ramach projektu "Oczyszczanie ścieków na Podhalu” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności. W ramach przedsięwzięcia wybudowana została nowa oczyszczalnia ścieków w Sromowcach Niżnych, zmodernizowano i rozbudowano oczyszczalnie ścieków w Niedzicy i Czarnym Dunajcu, a także wybudowane zostało łącznie prawie 20 km sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Sromowce Niżne, Szczawnica i Kąty Niwki.