Laboratorium Badania Ścieków

Laboratorium Badań PPK Sp. z o.o. mieści się na terenie Oczyszczalni Ścieków w Maniowach, ul. Ks. Antoniego Siudy 7, 34-436 Maniowy.  Laboratorium wykonuje analizy fizykochemiczne ścieków. 
Szczegółowe warunki cenowe i organizacyjne do uzgodnienia z Koordynatorem Laboratorium Badań PPK Sp. z o.o.:
- telefonicznie pod nr 786 453 478-
- email – laboratorium@ppkpodhale.pl