Usługi dodatkowe

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i wywóz nieczystości ciekłych

Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. świadczy usługę wywozu nieczystości ciekłych na terenie wszystkich dziesięciu gmin – udziałowców spółki.
Maksymalna pojemność samochodu asenizacyjnego to 6 m3.
Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00 pod nr tel. 18 265-39-94
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych na terenie działania PPK Sp. z o.o. odbywa się w porządku ustalanym na podstawie otrzymywanych zgłoszeń telefonicznych. Koszt usługi zgodnie z cennikiem.
Istnieje możliwość zawarcia umowy jednorazowej, na czas nieokreślony oraz ryczałtowej opróżnianie zbiornika bezodpływowego.
W przypadku zawarcia umowy ryczałtowej wywóz odbywa się zgodnie z harmonogramem (co najmniej 1 raz w miesiącu oraz minimalna ilość jednorazowo wywożonych ścieków – 3 m3), płatny co miesiąc. Należność do zapłaty wyliczana jest na podstawie faktycznej wielkości zbiornika bezodpływowego i
częstotliwości wywozu według cen podanych w cenniku.

Usługi udrożniania kanalizacji przy użyciu urządzenia ciśnieniowego lub spirali elektrycznej

PPK Sp. z o.o. dysponuje sprzętem specjalistycznym do udrożniania kanalizacji. Świadczymy usługi udrażniania kanalizacji nie będącej w posiadaniu spółki w cenach podanych w cenniku. Zgłoszenia prosimy kierować do kierownika Sekcji Utrzymania Sieci i Transportu tel. kom. 512-470-092.

Inspekcja TV kanalizacji przy użyciu specjalistycznej kamery

Od sierpnia 2010 r. PPK Sp. z o.o. świadczy usługi inspekcji kanalizacji w zakresie średnic 100 – 300 mm przy użyciu specjalnej kamery.
Zgłoszenia prosimy kierować do Działu Technicznego tel. 18266-52-42 wew. 25 lub 26, tel. kom. 512-470-041.

Monitoring

Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. na bieżąco prowadzi monitoring sieci kanalizacyjnej przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Monitoring ma na celu lokalizację potencjalnych przyczyn awarii sieci kanalizacyjnej, a także eliminację nielegalnych podłączeń, w tym przypadków zrzutu wód opadowych lub drenażowych do kanalizacji sanitarnej.
Zwracamy się z prośbą, aby w razie zauważenia nieprawidłowości dotyczących funkcjonowania systemu kanalizacji sanitarnej (ale nie związane z awariami), zgłaszać takie przypadki pod nr tel. 501 325 092, na adres mailowy monitoring@ppkpodhale.pl lub właściwym kierownikom Sekcji Utrzymania Sieci.
Informujemy także, że istnieje możliwość odpłatnej usługi sprawdzenia stanu technicznego odcinków kanalizacji nie będących w posiadaniu PPK Sp. z o.o.