Praca

Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko:
Kierownik Sekcji Utrzymania Sieci
2022-09-05
W związku z planowaną reorganizacją Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. poszukuje kandydatów na stanowisko:
Kierownik Sekcji Utrzymania Sieci
(siedziba SUS – oczyszczalnia ścieków w Niedzicy, planowany obszar działania: gmina Łapsze Niżne, część gminy Czorsztyn)
Do głównych obowiązków na tym stanowisku będzie należało:
1.    Nadzór nad funkcjonowaniem i zapewnieniem ciągłości pracy oczyszczalni ścieków zgodnie z założeniami technicznymi i technologicznymi wynikającymi z instrukcji eksploatacji oczyszczalni ścieków we współpracy z technologiem, oraz innych obiektów infrastruktury ściekowej na obsługiwanym przez Sekcję obszarze.
2.    Prowadzenie dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej oraz związanej z obsługą klientów wymaganej przepisami prawa i wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w Spółce,
3.    Kierowanie, kontrola, organizowanie pracy podległego zespołu pracowników w sposób zapewniający prawidłową i terminową realizację powierzonych zadań
4.    Obsługa klientów w zakresie odbiorów technicznych przyłączeń do kanalizacji i świadczonych usług odprowadzania ścieków,
5.    Zgłaszanie zakresów remontowych do opracowywanego przez Dział Techniczny rocznych planów remontów urządzeń na podległych obiektach i współudział w ich realizacji,
6.    Przekazywanie danych do sporządzanych przez Spółkę sprawozdań związanych z gospodarką ściekową, odpadami i ochroną środowiska,
7.    Bieżąca współpraca z innymi działami organizacyjnymi Spółki,
8.    Udział w realizowanych przez Spółkę na podległym terenie projektach inwestycyjnych,
9.    Współpraca z instytucjami zewnętrznymi działającymi w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Wymagania:
1.    Wykształcenie wyższe kierunkowe w zakresie inżynierii środowiska lub pokrewne,
2.    Doświadczenie zawodowe na stanowisku wymagającym kierowania zespołem pracowników,
3.    Umiejętność dobrej organizacji pracy i pracy w zespole,
4.    Inicjowanie i planowanie działań prewencyjnych, optymalizowanie pracy zespołu pracowniczego i obiektów technicznych,
5.    Umiejętność obsługi klientów,
6.    Znajomość procesów technologicznych prowadzonych na oczyszczalniach ścieków, a także przepisów dotyczących ochrony środowiska.
7.    Prawo jazdy kat. B

Oferujemy:
1.    Stabilne zatrudnienie na podstawie umowę o pracę,
2.    Wsparcie w okresie wdrożenia do wykonywanych zadań.
3.    Pakiet socjalny (dofinansowanie do wczasów, pożyczki ZFŚS, możliwość ubezpieczenia się w ramach ubezpieczenia grupowego)
4.    Możliwość aktywnego udziału w ciekawych przedsięwzięciach związanych z budową,  rozbudową, modernizacją obiektów infrastruktury ściekowej.


Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie podań zawierających CV i podpisaną klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z postępowaniem wraz z obowiązkiem informacyjnym (klauzula do pobrania pod adresem https://ppkpodhale.pl/nasza-dzialalnosc/praca) na adres e-mail:
roman.kosakowski@ppkpodhale.pl w terminie do 30.09.2022 r., zatytułowane Kierownik SUS_2022 lub kontakt telefoniczny pod numerem 182665242.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Brak podpisanej klauzuli zgody wraz z obowiązkiem informacyjnym uniemożliwi rozpatrzenie złożonego podania, które zostanie zniszczone/ usunięte.

Referent ds. obsługi klienta-odczytywacz wodomierzy
2022-08-17
(miejsce pracy: obszar działania SUS Południe – Gminy Szaflary, Poronin, Biały Dunajec)
Do głównych obowiązków na tym stanowisku będzie należało:
1.    Obsługa klientów w zakresie dokonywania odczytów liczników wody na terenie gminy Szaflary, a także w razie potrzeb gmin Biały Dunajec i Poronin,
2.    Dostarczanie klientom rachunków za świadczone przez spółkę usługi.
3.    Pomoc w zakresie czynności związanych z obsługą i konserwacją sieci kanalizacyjnej na obszarze działania SUS Południe, po odpowiednim przeszkoleniu.

Wymagania:
1.    Komunikatywność, umiejętność obsługi klientów oraz budowania z nimi pozytywnej relacji,
2.    Posiadanie prawa jazdy. Posiadanie własnego samochodu będzie dodatkowym atutem.


Oferujemy:
1.    Stałe i stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
2.    Możliwość zawarcia umowy na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych,
3.    Wsparcie w okresie wdrożenia do wykonywanych zadań.


Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie podań zawierających CV i podpisaną klauzulę zgody wraz z obowiązkiem informacyjnym (klauzula do pobrania pod adresem https://ppkpodhale.pl/nasza-dzialalnosc/praca) na adres e-mail:
roman.kosakowski@ppkpodhale.pl, zatytułowane Ref_obsługa_klienta_2022 lub kontakt telefoniczny pod numerem 512-470-129

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty.

Brak podpisanej klauzuli zgody wraz z obowiązkiem informacyjnym uniemożliwi rozpatrzenie złożonego podania, które zostanie zniszczone/ usunięte.
Konserwator sieci kanalizacyjnej na obszarze gmin Poronin, Biały Dunajec i Szaflary.
2022-04-26
Od kandydatów oczekujemy:
-wykształcenia co najmniej zawodowego,
-prawo jazdy kat. B,
-chęci do pracy,
-mile widziane osoby zamieszkujące w najbliższej okolicy.
 
Osoby zainteresowane mogą składać lub przesyłać podania zawierające CV i podpisaną klauzulę zgody wraz z obowiązkiem informacyjnym (klauzula do pobrania pod adresem https://ppkpodhale.pl/nasza-dzialalnosc/praca) na następujący adres:
PPK Sp. z o. o. Al. Tysiąclecia 35 A, 34-400 Nowy Targ lub ppk@ppkpodhale.pl zatytułowane praca_SUS_P lub bezpośrednio w siedzibie Sekcji w Białym Dunajcu przy ul. Jana Pawła II 309 A.
Brak podpisanej klauzuli uniemożliwi rozpatrzenie złożonego podania, które zostanie zniszczone/ usunięte.

 Informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. z siedzibą przy Al. Tysiąclecia 35A, 34-400 Nowy Targ, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000172849 NIP 7352532366 REGON 492916321 (dalej zwane: „PPK Sp. z o. o”). Oznacza to, że odpowiadamy za wykorzystywanie danych osobowych w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami. Możecie się skontaktować z nami w każdej chwili pod adresem: e-mail: ppk@ppkpodhale.pl

W celu przeprowadzenia rekrutacji, prosimy o zamieszczenie w CV co najmniej pierwszej lub obu poniższych klauzul, zgodnie ze swymi preferencjami, dla udziału w jednym lub wielu prowadzonych przez nas naborach i podpisanie wybranych opcji: