Praca

Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko:
Referent ds. obsługi klienta
2020-11-06
Do głównych obowiązków na tym stanowisku będzie należało:
1.  Obsługa klientów w zakresie zawierania umów i rozliczeń z tytułu opłat za świadczone usługi,
2.  Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących reklamacji oraz skarg,
3.  Przyjmowanie od klientów odczytów wodomierzy oraz wprowadzanie ww. odczytów do systemu informatycznego,
4.  Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących zmiany właściciela, zarządcy nieruchomości oraz danych teleadresowych Odbiorcy Usług,
5.  Wyjaśnianie reklamacji związanych ze świadczonymi usługami,
6.  Wystawianie faktur z tytułu rozliczeń za świadczone usługi,
7.  Współpraca z pracownikami innych działów,
8.  Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości.  
 
Wymagania:
1.  Wykształcenie średnie lub wyższe (mile widziane w zakresie marketingu lub rachunkowości),
2.  Komunikatywność, umiejętność obsługi klientów oraz budowania z nimi pozytywnej relacji, znajomość podstawowych zasad rachunkowości w stopniu niezbędnym dla prawidłowego rozliczania,
3.  Umiejętność obsługi komputera i podstawowych programów biurowych pakietu MS Office,  
 
Oferujemy:
1.  Umowę o pracę na czas zastępstwa
2.  Wsparcie w okresie wdrożeniu do wykonywanych zadań.    
 
Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie podań zawierających list motywacyjny, CV i podpisaną klauzulę zgody wraz z obowiązkiem informacyjnym (klauzula do pobrania pod adresem https://ppkpodhale.pl/nasza-dzialalnosc/praca) na adres e-mail:roman.kosakowski@ppkpodhale.plw terminie do 13.11.2020 r., zatytułowane Ref_obsługa_klienta_2020.   Odpowiemy tylko na wybrane oferty.   Brak podpisanej klauzuli zgody wraz z obowiązkiem informacyjnym uniemożliwi rozpatrzenie złożonego podania, które zostanie zniszczone/ usunięte.
Technolog
2020-10-06
Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Nowym Targu poszukuje technologa z doświadczeniem z zakresu technologii oczyszczania ścieków do świadczenia usług doradczych i kontrolnych w zakresie technologii i eksploatacji oczyszczalni ścieków będących w eksploatacji Spółki.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail.

Dział Techniczny, tel. 18 266 52 42 wew. 26, kom. 512 470 041, email: dt@ppkpodhale.pl.
 Informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. z siedzibą przy Al. Tysiąclecia 35A, 34-400 Nowy Targ, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000172849 NIP 7352532366 REGON 492916321 (dalej zwane: „PPK Sp. z o. o”). Oznacza to, że odpowiadamy za wykorzystywanie danych osobowych w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami. Możecie się skontaktować z nami w każdej chwili pod adresem: e-mail: ppk@ppkpodhale.pl

W celu przeprowadzenia rekrutacji, prosimy o zamieszczenie w CV co najmniej pierwszej lub obu poniższych klauzul, zgodnie ze swymi preferencjami, dla udziału w jednym lub wielu prowadzonych przez nas naborach i podpisanie wybranych opcji: