Praca

Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko:
Laborant / próbkobiorca
2023-03-13
(miejsce rozpoczynania pracy: oczyszczalnia ścieków w Maniowach)

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie przede wszystkim odpowiedzialna za instalację urządzenia do całodobowego poboru próbek w wyznaczonych miejscach na obszarze działania spółki (głównie obiekty oczyszczalni ścieków należące do spółki na terenie powiatu nowotarskiego) zgodnie z ustalonymi procedurami i harmonogramem.
 
Od kandydatów oczekujemy:
- podstawowej znajomości zagadnień inżynierii środowiska, metodyki wykonywania analiz laboratoryjnych i poboru próbek,
- posiadania prawa jazdy kat. B (doświadczenie w kierowaniu pojazdem z przyczepką będzie dodatkowym atutem),
- analitycznego myślenia,
- komunikatywności, umiejętności pracy pod presją czasu.

Oferujemy:
- ciekawą pracę, na podstawie umowy o pracę
- możliwość rozwoju zawodowego w związku z pracą w trakcie trwania wdrożenia procedur związanych z akredytacją PCA laboratorium,
- przyjazną atmosferę.

Osoby zainteresowane mogą składać lub przesyłać podania zawierające list motywacyjny, CV i podpisaną klauzulę zgody wraz z obowiązkiem informacyjnym (klauzula do pobrania pod adresem https://ppkpodhale.pl/praca.html) na następujący adres:
Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. Al. Tysiąclecia 35 A, 34-400 Nowy Targ lub pocztą elektroniczną na adres roman.kosakowski@ppkpodhale.pl w terminie do 11.04.2023 r. W tytule e-maila należy wpisać „Laborant_probkobiorca_2023”.

Odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Brak podpisanej klauzuli zgody wraz z obowiązkiem informacyjnym uniemożliwi rozpatrzenie złożonego podania, które zostanie zniszczone/ usunięte.
 Informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. z siedzibą przy Al. Tysiąclecia 35A, 34-400 Nowy Targ, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000172849 NIP 7352532366 REGON 492916321 (dalej zwane: „PPK Sp. z o. o”). Oznacza to, że odpowiadamy za wykorzystywanie danych osobowych w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami. Możecie się skontaktować z nami w każdej chwili pod adresem: e-mail: ppk@ppkpodhale.pl

W celu przeprowadzenia rekrutacji, prosimy o zamieszczenie w CV co najmniej pierwszej lub obu poniższych klauzul, zgodnie ze swymi preferencjami, dla udziału w jednym lub wielu prowadzonych przez nas naborach i podpisanie wybranych opcji: