biuletyn informacji publicznej

Przedmiot działalności

PPK Sp. z o.o. oprócz realizacji projektu "Oczyszczanie ścieków na Podhalu" z wykorzystaniem środków z Funduszu Spójności jest przedsiębiorstwem usługowym realizującym zadania w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków i ich oczyszczania na obszarze dziesięciu gmin - udziałowców spółki. Realizacja zadań zbiorowego odprowadzania ścieków i ich oczyszczania odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków) oraz na podstawie:
 • pozwoleń – decyzji na świadczenie usługi zbiorowego odprowadzania ścieków wydanych przez Wójtów Gmin z obszaru jej działania,
 • regulaminu odprowadzania ścieków zatwierdzonego uchwałami Rad Gmin,
 • taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzonej uchwałami Rad Gmin,
 • zawartych umów z dostawcami ścieków,
 • pozwoleniami wodno-prawnymi wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Nowym Targu i Starostwo Powiatowe w Zakopanem.
 
Decyzje o zezwoleniu na prowadzenie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie działalności Spółki:
 • Decyzja Wójta Gminy Biały Dunajec nr W6/6786/2004
 • Decyzja Wójta Gminy Czarny Dunajec nr GK 7620-1/2004
 • Decyzja Wójta Gminy Czorsztyn nr 7015/1/2004
 • Decyzja Wójta Gminy Kościelisko nr OR.II.7034/1/2004
 • Decyzja Wójta Gminy Krościenko n/D nr GiGG 7625/1/2005
 • Decyzja Wójta Gminy Łapsze Niżne nr R.7050-20/04
 • Decyzja Wójta Gminy Nowy Targ nr GPI 7625-11/2004
 • Decyzja Wójta Gminy Poronin nr GPGiOŚ/01/04
 • Decyzja Wójta Gminy Szaflary nr NB-7333-1/14/2004
 • Decyzja Burmistrza miasta Szczawnica nr IKOŚ 7661/1/2005

Informację wytworzyl(a): Paweł Szuba