Historia

Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. oprócz działalności inwestycyjnej realizowanej ze środków unijnych w ramach projektu „Oczyszczanie ścieków na Podhalu” świadczy usługi zbiorowego odprowadzania ścieków i ich oczyszczania, zgodnie z odpowiednimi zezwoleniami, na terenie 10 gmin:
  • Gmina Poronin,
  • Gmina Biały Dunajec,
  • Gmina Szaflary,
  • Gmina Kościelisko,
  • Miasto i Gmina Czarny Dunajec,
  • Gmina Nowy Targ,
  • Gmina Czorsztyn,
  • Gmina Łapsze Niżne,
  • Gmina Krościenko nad Dunajcem,
  • Miasto Szczawnica.
Na dzień dzisiejszy w eksploatacji Spółki znajduje się 15 oczyszczalni ścieków oraz ponad 600 km sieci kanalizacyjnej, z czego ok. 100 km to sieć eksploatowana przez PPK, ale nienależąca do majątku Spółki.
 
Eksploatując przejęty majątek Spółka zobowiązana jest do utrzymania sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w stanie zapewniającym ciągłość świadczenia usług i ochronę środowiska. Prace remontowe zarówno na sieci jak i na oczyszczalniach realizowane są tak pilnie, jak tylko pozwalają na to środki finansowe. Ponadto podejmowane są działania zmierzające do kompleksowej poprawy funkcjonowania systemu oczyszczania ścieków na terenie gmin.
 
Siedziba Spółki mieści się w Nowym Targu przy Al. Tysiąclecia 35A. Na terenie poszczególnych gmin funkcjonują Sekcje Utrzymania Sieci, których zadaniem jest bieżąca eksploatacja sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków, a także obsługa klientów w zakresie świadczonych usług. Niezbędne informacje dotyczące obowiązujących w Spółce procedur przyłączania nowych odbiorców, jak również sposób załatwiania spraw związanych z obsługą naszych obecnych klientów opisany został w dziale ‚Dla klienta’.