Organy spółki

Zarząd:


Janusz Tarnowski
Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny

Rada Nadzorcza:


Przewodniczący:
Barbara Polak
 
 
Wiceprzewodniczący:
Sławomir Furca
 
 
Członkowie:
Nina Warpecha
Józefa Kanclerska
Leszek Bajorek-Fiałkowski
Michał Chytła
Bartosz Leksander