Strona główna Aktualności Zmiana taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Szczawnica

Zmiana taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Szczawnica

Zmiana taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Szczawnica
2023-08-21

Szanowni Klienci,
 
Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Nowym Targu informuje, iż w dniu 17.08.2023 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opublikowano decyzję znak KR.RZT.70.75.2023 z dn. 01.08.2023 r. skracającą okres obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Miasta i Gminy Szczawnica oraz zatwierdzającą nową taryfę za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Miasta i Gminy Szczawnica na okres 3 lat.
 
Zgodnie z art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zatwierdzona nowa taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia jej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (tj. od 25.08.2023 r.).
 
Informujemy jednocześnie, że rozliczenie rachunków Klientów w okresie, w którym dokonano zmiany ceny, nastąpi proporcjonalnie. System rozliczy ilość odprowadzonych ścieków według ilości dni obowiązywania starej i nowej ceny. Informujemy także, że opłata abonamentowa w nowej cenie będzie naliczany od 1.09.2023 roku.
Zobacz inne