Strona główna Aktualności Zmiana taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kościelisko

Zmiana taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kościelisko

Zmiana taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kościelisko
2023-08-25

Szanowni Klienci,
Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Nowym Targu informuje, iż w dniu 24.08.2023 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opublikowano decyzję znak KR.RZT.70.76.2023 z dn. 07.08.2023 r. skracającą okres obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Kościelisko oraz zatwierdzającą nową taryfę za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Kościelisko na okres 3 lat.
 
Zgodnie z art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zatwierdzona nowa taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia jej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (tj. od 01.09.2023 r.).
 
Informujemy jednocześnie, że rozliczenie rachunków Klientów w okresie, w którym dokonano zmiany ceny, nastąpi proporcjonalnie. System rozliczy ilość odprowadzonych ścieków według ilości dni obowiązywania starej i nowej ceny. Informujemy także, że opłata abonamentowa w nowej cenie będzie naliczany od 1.09.2023 roku.
Zobacz inne