Strona główna Aktualności Zmiana taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łapsze Niżne

Zmiana taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łapsze Niżne

Zmiana taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łapsze Niżne
2024-07-10

Szanowni Klienci,

Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Nowym Targu informuje, że w dniu 08.07.2024 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opublikowano decyzję znak K.RZT.70.134.2023 z dn. 17.06.2024 r. zatwierdzającą nową taryfę za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Łapsze Niżne na okres 3 lat.

Zgodnie z art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zatwierdzona nowa taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia jej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (tj. od 16.07.2024 r.).

Informujemy jednocześnie, że rozliczenie rachunków Klientów w okresie, w którym dokonano zmiany ceny, nastąpi proporcjonalnie. System rozliczy ilość odprowadzonych ścieków według liczby dni obowiązywania starej i nowej ceny. 


Zobacz inne