Strona główna Zamówienia publiczne - archiwum Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy przepompowni ścieków

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy przepompowni ścieków

2017-04-11

„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy przepompowni ścieków, przeniesienia stacji zlewczej oraz zaprojektowanie garażu na terenie oczyszczalni ścieków w Niedzicy” – 2 postępowanie
Załączniki
Wynik postępowania