Strona główna Zamówienia publiczne - archiwum Przetarg dokumentacja projektowa Maruszyna, Stasikówka - 2 postępowanie

Przetarg dokumentacja projektowa Maruszyna, Stasikówka - 2 postępowanie

2016-03-24

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej:1.Budowy pompowni ścieków w miejscowości Maruszyna2.Rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maruszyna3.Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Stasikówka - 2 postępowanie
Załączniki
Wynik postępowania