Strona główna Aktualności Oczyszczalnia ścieków w Łopusznej po modernizacji

Oczyszczalnia ścieków w Łopusznej po modernizacji

2017-10-20
W ostatnich dniach oddana została do użytku kolejna inwestycja z zakresu gospodarki wodno-ściekowej zrealizowana przez Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne. Po trwających blisko dwadzieścia miesięcy robotach budowlanych uruchomiono zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków w Łopusznej. Uroczyste przekazanie do eksploatacji nastąpiło 9 października 2017 roku. Uczestniczyli w nim władze Gminy Nowy Targ, przedstawiciele spółki PPK, firmy projektującej, a także wykonawcy prac budowlanych.
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni w Łopusznej pozwoliła na udoskonalenie technologii oczyszczania ścieków wraz ze zwiększeniem jej przepustowości o ok. 50% do 1200 m3/d. Roboty budowlane obejmowały modernizację i remont istniejących obiektów, oraz budowę nowych m.in. drugiego reaktora biologicznego, osadników wtórnych, pompowni osadu nadmiernego, pompowni wody technologicznej, komory pomiarowej ścieków oczyszczonych, stacji zlewczej, budynku odwadniania osadu. Zadanie na zlecenie PPK spółka z o. o. wykonała firma OTECH z Gorlic. Dzięki rozbudowie oczyszczalni i zwiększeniu jej przepustowości możliwe będzie skuteczniejsze oczyszczanie oraz dalszy rozwój sieci kanalizacyjnej i przyjęcie ścieków od większej ilości klientów niż dotychczas.

Łączny koszt realizacji zadania to ponad 7,5 mln zł netto. Kwota ta obejmuje koszty: wykonania koncepcji, projektu, robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego. Spółka Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne, przy wsparciu Gminy Nowy Targ, pozyskała na ten cel pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości prawie 7,3 mln zł. Pozostała kwota pochodziła ze środków własnych Przedsiębiorstwa.
Zobacz inne