Prasa do skratek z płukaniem firmy Fontana

Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Nowym Targu oferuje do sprzedaży prasę do skratek z płukaniem firmy Fontana:
•    Mechaniczna prasa skratek z płukaniem firmy Fontana Brno R s.r.o. typ LSP 250x500/2000, średnica ślimaka 250 mm, długość leja zrzutu 500 mm, odległość transportowa 2000 mm.
•    Stan urządzenia: dobry
•    Prasa skratek znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków w Czarnym Dunajcu, ul. Kantora 136a, 34-470 Czarny Dunajec.
•    Prasa skratek była eksploatowana do grudnia 2020 roku. Została zdemontowana ze względu na modernizację oczyszczalni ścieków w Czarnym Dunajcu.
•    W przypadku zakupu urządzenia wszystkie koszty związane z załadunkiem i transportem ponosi nabywca.
•    PPK Sp z o.o. nie udziela żadnej gwarancji i nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny i wyposażenie sprzedawanej prasy skratek.
•    Minimalna cena sprzedaży: 3 500 zł netto.
•    Istnieje możliwość obejrzenia urządzenia, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00, po wcześniejszym ustaleniu terminu oględzin. Osoba do kontaktu w sprawie przeprowadzenia oględzin:
Kierownik Sekcji Utrzymania ieci Zachód – Stanisław Spytkowski – kom. 512 470 110.
•    Oferty zakupu należy składać pisemnie na dzienniku podawczym w siedzibie Spółki, al. Tysiąclecia 35 A, 34-400 Nowy Targ lub mailowo na adres: dt@ppkpodhale.pl do dnia 05.03.2021.