Sprzedaż prasy do skratek z płukaniem firmy Fontana

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Nowym Targu oferuje do sprzedaży prasę do skratek z płukaniem firmy Fontana:
 
 
· Mechaniczna prasa skratek z płukaniem firmy Fontana Brno R s.r.o. typ LSP 250x500/2000, średnica ślimaka 250 mm, długość leja zrzutu 500 mm, odległość transportowa 2000 mm.
 
· Stan urządzenia: dobry
 
· Prasa skratek znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków w Czarnym Dunajcu, ul. Kantora 136a, 34-470 Czarny Dunajec.
 
· Prasa skratek była eksploatowana do grudnia 2020 roku. Została zdemontowana ze względu na modernizację oczyszczalni ścieków w Czarnym Dunajcu.
 
· W przypadku zakupu urządzenia wszystkie koszty związane z załadunkiem i transportem ponosi nabywca.
 
· PPK Sp z o.o. nie udziela żadnej gwarancji i nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny i wyposażenie sprzedawanej prasy skratek.
 
· Minimalna cena sprzedaży: 2 500 zł netto.
 
· Istnieje możliwość obejrzenia urządzenia, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00, po wcześniejszym ustaleniu terminu oględzin. Osoba do kontaktu w sprawie przeprowadzenia oględzin:
 
 Kierownik Sekcji Utrzymania Sieci Zachód – Stanisław Spytkowski – kom. 512 470 110.
  
· Oferty zakupu należy składać pisemnie na dzienniku podawczym w siedzibie Spółki, al. Tysiąclecia 35 A, 34-400 Nowy Targ lub mailowo na adres: dt@ppkpodhale.pl do dnia 28.05.2021.