Sprzedaż samochodu osobowego Fiat Linea

I Przedmiotem sprzedaży jest samochód osobowy Fiat Linea
  Dane Pojazdu:
 

Numer rejestracyjny

KNT 4SV8

Rok produkcji

2010

Data pierwszej rejestracji

20.12.2010 r.

Rodzaj pojazdu

samochód osobowy

Marka

Fiat

Model

Linea

Pojemność skokowa silnika

1248 cm 3

Numer identyfikacyjny nadwozia

ZFA32300003112247

Moc

66,0 kW

Skrzynia biegów

manualna

Masa własna pojazdu

1185 kg

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu

1685 kg

Przebieg

144518 km

Ważność badania technicznego

obowiązuje do dnia 17.12.2021 r.

Ważność ubezpieczenia OC

obowiązuje do dnia 20.12.2021 r.

 
Samochód sprawny technicznie – w ciągłej eksploatacji. W tym roku zostało wymienione sprzęgło.  W cenie samochodu dodatkowo komplet opon zimowych na felgach stalowych. Możliwość obejrzenia  pojazdu w siedzibie Sprzedającego pod adresem: al. Tysiąclecia 35A, 34-400 Nowy Targ, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00, po wcześniejszym ustaleniu terminu oględzin. Osoba do kontaktu w sprawie przeprowadzenia oględzin: Specjalista ds. technicznych – Mirosław Urbaniak – tel. 18 265-52-42 wew. 26, kom. 512 470 042.
II Cena minimalna wynosi – 8 000,00 zł netto.
III Pisemne oferty cenowe należy składać w terminie do dnia 01 września 2021 r. do godziny 10:00 na dzienniku podawczym w siedzibie Spółki, al. Tysiąclecia 35 A, 34-400 Nowy Targ.
IV Oferta cenowa powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta na zakup samochodu osobowego – Fiat Linea”.
  Oferta winna zawierać w szczególności:
  1) imię i nazwisko lub nazwę oferenta,
  2) adres siedziby  Oferenta,
  3) numer telefonu,
  4) numer PESEL i NIP oraz w przypadku firm numer REGON,
  5) oferowaną cenę netto (nie mniejszą niż podana cena minimalna),
V Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01 września 2021 r. o godzinie 10:15 w sali konferencyjnej Spółki (al. Tysiąclecia 35, 34-400 Nowy Targ) - otwarcie ofert jest jawne.
VI O wyborze oferty decydować będzie najwyższa zaproponowana cena zakupu.
VII W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o tej samej cenie, Sprzedający wyznaczy termin do złożenia ofert dodatkowych. Oferenci, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen niższych niż  zaoferowane w złożonych wcześniej ofertach.
VIII Złożenie oferty jest równoczesną akceptacją warunków umowy kupna-sprzedaży (wzór umowy stanowi załącznik nr 1)
IX Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po zawarciu umowy kupna-sprzedaży i wpłaceniu pełnej ceny nabycia.
Załączniki:
  1) wzór umowy kupna-sprzedaży