Strona główna Zamówienia publiczne - archiwum Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w rejonie półwyspu Stylchyn oraz na ul. Przedszkolaków w miejscowości Kluszkowce