Strona główna Aktualności Zmiana taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowy Targ

Zmiana taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowy Targ

Zmiana taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowy Targ
2023-11-24

Szanowni Klienci,Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Nowym Targu informuje, iż w  dniu 20.11.2023 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opublikowano decyzję znak KR.RZT.70.132.2023 z dn. 26.10.2023 r. zatwierdzającą nową taryfę za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Nowy Targ na okres 3 lat.

Zgodnie z art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zatwierdzona nowa taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia jej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (tj. od 28.11.2023 r.).

Informujemy jednocześnie, że rozliczenie rachunków Klientów w okresie, w którym dokonano zmiany ceny, nastąpi proporcjonalnie. System rozliczy ilość odprowadzonych ścieków według ilości dni obowiązywania starej i nowej ceny. Informujemy także, że opłata abonamentowa w nowej cenie będzie naliczana od 1.12.2023 roku.

Taryfa opłat za okres 28.11.2023 - 27.11.2026


Zobacz inne