Strona główna Zamówienia publiczne - archiwum Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy przepompowni ścieków

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy przepompowni ścieków

2017-03-24

„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy przepompowni ścieków, przeniesienia stacji zlewczej oraz zaprojektowanie garażu na terenie oczyszczalni ścieków w Niedzicy”
Załączniki
Wynik postępowania