Strona główna Zamówienia publiczne - archiwum Przetarg opracowanie dokumentacji projektowej Maruszyna, Stasikówka

Przetarg opracowanie dokumentacji projektowej Maruszyna, Stasikówka

2016-03-11

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej:
1.Budowy pompowni ścieków w miejscowości Maruszyna
2.Rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maruszyna
3.Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Stasikówka

Załączniki
Wynik postępowania

Do pobrania