Strona główna Zamówienia publiczne - archiwum Opracowanie dokumentacji projektowej OŚ Maniowy, Mizerna - 2 postępowanie

Opracowanie dokumentacji projektowej OŚ Maniowy, Mizerna - 2 postępowanie

2015-10-16

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej:
- Rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Maniowach
- Przebudowy istniejącej przepompowni ścieków w miejscowości Mizerna
Załączniki
Wynik postępowania