Strona główna Zamówienia publiczne - archiwum Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy OŚ Czarny Dunajec

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy OŚ Czarny Dunajec

2015-02-05

Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy usług w ramach zadania: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla „Przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Czarny Dunajec". Ogłoszenie zostało przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 05.02.2015 r.
Załączniki
Wynik postępowania