POIŚ Aglomeracja Nowy Targ

Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Nowy Targ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Umowa podpisana w dniu 6 września 2018 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie obejmuje dofinansowanie realizacji następujących inwestycji:


Budowa kanalizacji sanitarnej o długości ok 16 km na terenie gmin Biały Dunajec, Nowy Targ (m. Ludźmierz), Poronin (m. Ząb, Stasikówka, Poronin) oraz Szaflary (m. Maruszyna, Zaskale, Szaflary)
Likwidacja oczyszczalni ścieków w Maruszynie i Murzasichlu wraz z budową tranzytu
Zakup samochodu specjalistycznego do udrażniania i czyszczenia kanalizacji


Wartość inwestycji wynosi 15,5 mln zł brutto, w tym dofinansowanie w wysokości 7,4 mln zł
Planowany termin zakończenia realizacji całego projektu - marzec 2021
 
W dniu 26.02.2019r. złożono wniosek o rozszerzenie projektu. Po akceptacji wniosku, wzrosła wartość inwestycji na kwotę 30 036 045,71 zł brutto, w tym dofinansowanie w wysokości 15 121 063,34 zł. Projekt rozszerzono o dwa zadania: Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków Czarny Dunajec oraz Budowa kolektora tranzytowego Murzasichle.
Informacje o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w Projekcie można przesłać na adres: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub za pośrednictwem strony internetowej www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci