Inwestycje 2021

Podpisano umowę z Wykonawcą.
Gmina/
Miasto
Miejscowość Inwestycja Termin
wykonania
Kwota zamówienia zł
(brutto)
Stan zaawansowania
Gmina Czarny
Dunajec
Czarny Dunajec
„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czarny Dunajec”
luty 2021
14 090 136
Inwestycja została zakończona.
Gmina
Czorsztyn
Kluszkowce
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kluszkowcach
przedłużono do maj 2021 - pierwotny termin listopad 2020
7 988 850
Inwestycja została zakończona. Podpisano protokół odbioru końcowego.
Kluszkowce
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w rejonie półwyspu Stylchyn oraz na ul. Przedszkolaków w miejscowości Kluszkowce
przedłużono do wrzesień 2022 - pierwotny termin kwiecień 2022
164 082
Trwają prace projektowe.
Maniowy
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maniowach
marzec 2023
14 347 950
Wykonano konstrukcję wielokomorowego żelbetowego reaktora biologicznego. Trwają dalsze prace związane z realizacją kolejnych obiektów.
Gmina
Kościelisko
Witów
„Budowa nowej, przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Witów"
maj 2021
209 986
Inwestycja została zakończona. Podpisano protokół odbioru końcowego.
Gmina Krościenko
Krościenko
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Krościenku
przedłużono do stycznia 2021 - pierwotny termin listopad 2020
7 281 600
Zakończono i rozliczono.
Gmina Łapsze Niżne
Trybsz Modernizacja oczyszczalni ścieków w Trybszu maj 2022
1 062 720
Trwają prace instalacyjne i konstrukcyjno-montażowe
Gmina Nowy Targ Łopuszna Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łopusznej ul. Zarębek sierpień 2022 560 308 Podpisano umowę z Wykonawcą.
Gmina Poronin
Suche,
Stasikówka,
Poronin,
Murzasichle
„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji nowotarskiej”
przedłuzono do grudnia 2020 - początkowy termin sierpień 2020
267 156
Zakończono i rozliczono.
Gmina Szaflary
Szaflary,
Bańska Niżna
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowościach Szaflary i Bańska Niżna w Gminie Szaflary
przedłużono do listopad 2021 - początkowy termin grudzień 2020
89 175
Podpisano protokół odbioru końcowego. Zakończono i rozliczono.
Szaflaray
„Budowa kanalizacji sanitarnej w Maruszynie, Szaflarach i Zaskalu wraz z likwidacją oczyszczalni ścieków w Maruszynie”
przedłużono do listopada 2020 - poczatkowy termin październik 2020
6 293 350
Zakończono prace budowlane. Inwestycja została rozliczona
Szaflaray
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szaflarach"
czerwiec 2022
952 635
Wykonano kanalizację na ul. Kolejowej, Rola Galicowa i Nadwodniej. Prace na ul. Podlubelki rozpoczną się w okresie wiosennym.
Szczawnica
Szczawnica "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w Szczawnicy" - 2 postępowanie
czerwiec 2023
105 903
Trwają prace związane z koncepcją trasy i z uzgodnieniami z właścicielami.