Inwestycje 2022

Gmina/
Miasto
Miejscowość Inwestycja Termin
wykonania
Kwota zamówienia zł
(brutto)
Stan zaawansowania
Gmina
Czorsztyn
Kluszkowce
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w rejonie półwyspu Stylchyn oraz na ul. Przedszkolaków w miejscowości Kluszkowce
przedłużono do wrzesień 2022 - pierwotny termin kwiecień 2022
164 082
Rozwiązano umowę z Wykonawcą.
Maniowy
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maniowach
marzec 2023
14 347 950
Wykonano konstrukcję wielokomorowego żelbetowego reaktora biologicznego oraz radialnych osadników wtórnych. Trwają dalsze prace związane z realizacją kolejnych obiektów.
Gmina
Łapsze Niżne
Trybsz
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Trybszu
maj 2022
1 062 720
Inwestycja została zakończona. Podpisano protokół odbioru końcowego.
Frydman
Dostawa, montaż i uruchomienie wraz z wszystkimi uzgodnieniami i opiniami instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 40 kWp wytwarzającej energię elektryczną na terenie oczyszczalni ścieków Frydman
marzec 2022
184 499
Inwestycja została zakończona. Podpisano protokół odbioru końcowego.
Gmina Nowy Targ
Łopuszna
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łopusznej ul. Zarębek"
sierpień 2022
560 308
Trwają prace ziemne, instalacyjne i konstrukcyjno-montażowe
Ludźimierz
Budowa kanalizacji sanitarnej w Ludźmierzu przy ul. Jana Pawła II
lipiec 2022
121 770
podpisano umowę z Wykonawcą
Gmina Poronin
Stasikówka
Wykonanie przekroczenia kanalizacją drogi wojewódzkiej w Stasikówce w odc. 010 km 4+416
lipiec 2022
61 500
 
Trwają prace związane z projektem organizacji ruchu.
Gmina Szaflary
Szaflary
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szaflarach"
czerwiec 2022
952 635
Inwestycja została zakończona. Podpisano protokół odbioru końcowego.
Szczawnica
Szczawnica "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w Szczawnicy" - 2 postępowanie
czerwiec 2023
105 903
Trwają uzgodnienia z właścicielami.