Dla szkół

Zajęcia edukacyjne ochrony środowiska w szkołach

Od listopada 2012 prowadzone są zajęcia edukacyjne w szkołach znajdujących się na terenie działania PPK SP. z o.o. Na lekcjach tych przekazywane są informacje o zasadach działania kanalizacji, oczyszczalni, ochronie środowiska wodnego, jak również prawidłowych zasadach gospodarki ściekowej. W poruszanych tematach uwzględniamy również tereny nie skanalizowane, omawiając problemy nieszczelnych szamb.

Poziom merytoryczny lekcji i zakres omawianych zagadnień dostosowany jest do wieku uczniów – lekcje mogą być prowadzone z w grupach edukacji początkowej (klasy 0-3), klas starszych (4-6), jak również dla klas edukacji ponadpodstawowej (gimnazja i edukacja średnia).

W załączeniu pokazano skrócony obieg ścieków w środowisku – będący podstawą do dalszych omówień i prowadzenia zajęć. Zgłoszenia należy kierować mailowo na adres: sekretariat@ppkpodhale.pl lub telefonicznie.


ZAŁĄCZNIK: TUTAJ

Jak do tej pory zajęcia edukacyjne były przeprowadzane w Szkołach Podstawowych w:

 • Starem Bystrem / Gmina Czarny Dunajec /
 • Trybszu / Gmina Łapsze Niżne/
 • Szlachtowej / Gmina Szlachtowa /
 • Podczerwonem /Gmina Czarny Dunajec /
 • Maniowach / Gmina Czorsztyn /
 • Harklowej / Gmina Nowy Targ /
 • Szczawnicy
 • Krościenku / Gmina Krościenko nad Dunajcem /
 • Krośnicy / Krościenko nad Dunacem /
 • Szlembarku / Gmina Nowy Targ/
 • Kacwinie / Gmina Łapsze Niżne/
 • Chochołowie / Gmina Czarny Dunajec /
 • Grywałd / Krościenko nad Dunajcem /
 • Pieniążkowice / Gmina Czarny Dunajec /
 • Dział / Gmina Nowy Targ /
 

Konkursy edukacyjne i sponsoring


Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z.o.o. od roku 2011 jest fundatorem nagród w konkursach ekologicznych (zdjęcie powyżej) oraz imprezach plenerowych. PPK od 2010r. organizuje konkursy: min. konkurs plastyczny „Czysty Dunajec – Piękniejsze Podhale” efektem czego są kalendarze w których zamieszczane są wyróżnione prace uczniów szkół. Spółka dodatkowo bierze udział w różnych spotkaniach, happeningach, wydarzeniach w charakterze sponsora nagród.

Informacja dla szkół, przedszkoli i innych grup zainteresowanych odwiedzaniem naszych oczyszczalni

Wszystkich chętnych, zainteresowanych ochroną środowiska zachęcamy do odwiedzania oczyszczalni ścieków będących w eksploatacji Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z.o.o.
Wszelkie informacje na ten temat można uzyskać pod numerem telefonu (018) 26 652 42, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w siedzibie Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z.o.o. mieszczącej się przy al. Tysiąclecia 35 a w Nowym Targu (budynek banku PKO S. A., wejście z tyłu banku).
Przed zwiedzaniem wymagane jest uzgodnienie terminu!!!


Poniżej najmłodsza grupa odwiedzających nasze oczyszczalni. Przedszkolaki z przedszkola w Trutem na „wizytacji” oczyszczalni ścieków w Trutem.

Zajęcia edukacyjne w Szkole Podstawowej w Szlachtowej

W ramach edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej w Szlachtowej przeprowadzono szereg zajęć dotyczące ochrony środowiska. Zajęcie odbywały się od listopada 2014 r. do marca 2015 r. Na spotkaniach uczniowie zdobywali informacje o zasadach działania kanalizacji, oczyszczalni, ochronie środowiska wodnego, jak również prawidłowych zasadach gospodarki ściekowej. Poziom merytoryczny i zakres omawianych zagadnień dostosowany był do wieku uczniów – zajęcia odbywały się osobno dla każdej z klas I-VI, z zastosowaniem nowoczesnych środków multimedialnych.