Praktyka zawodowa

Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne bardzo chętnie podejmuje współpracę ze studentami i uczniami w zakresie edukacji ekologicznej, udostępniając im swoje zaplecze techniczne oraz wiedzę, oferując odbycie praktyki zawodowej. W oparciu o informacje udostępniane studentom na temat pracy naszych oczyszczalni, zagospodarowania powstających osadów ściekowych jak również na temat inwestycji jakie realizuje spółka ze środków unijnych powstało kilka prac magisterskich i licencjackich.