SUS Centrum

Obszar działania sekcji:
Sekcja obsługuje Gminę Łapsze Niżne i Czorsztyn.


» Kontakt z SUS CENTRUM


Istniejący system kanalizacyjny


Gmina Łapsze Niżne:

Łączna długość sieci kanalizacyjnej będącej w eksploatacji SUS na terenie Gminy Łapsze Niżne wynosi 57,1 km, w tym 0,7 km rurociągów tłocznych, długość przyłączy to 34,5 km. Na terenie Gminy znajdują się trzy przepompownie ścieków będąca w eksploatacji PPK Sp. z o.o. Gmina Łapsze Niżne skanalizowana jest w ok. 80 %.
Sieć kanalizacyjna podzielona jest na trzy zlewnie:
 1. OŚ Frydman obsługująca północną część gminy - sołectwo Frydman. Z sieci kanalizacyjnej korzysta ok. 1448 osób. Sołectwo Frydman skanalizowane jest w ok. 86 %.
 2. OŚ Niedzica obsługująca wschodnią część gminy - sołectwa: Niedzica, Niedzica - Zamek, Kacwin, Łapsze Niżne, Łapsze Wyżne. Z sieci kanalizacyjnej zlewni OŚ Niedzica korzysta ok. 5583 osób. Zlewnia OŚ Niedzica skanalizowana jest w 94 %.
 3. OŚ Trybsz obsługująca zachodnią część gminy - sołectwo Trybsz. Z sieci kanalizacyjnej korzysta ok. 632 osób. Sołectwo Trybsz skanalizowane jest w ok. 77 %.

Gmina Czorsztyn:

Łączna długość sieci kanalizacyjnej będącej w eksploatacji SUS na terenie Gminy Czorsztyn wynosi 58,7 km, w tym 2,8 km rurociągów tłocznych, długość przyłączy to 34,8 km. Na terenie Gminy Czorsztyn zlokalizowanych jest osiem przepompowni ścieków eksploatowanych przez PPK Sp. z o.o. Gmina Czorsztyn skanalizowana jest w ok. 98 %.
Sieć kanalizacyjna podzielona jest na pięć zlewni:
 1. OŚ Czorsztyn obsługująca sołectwo Czorsztyn. Z sieci kanalizacyjnej korzysta ok. 600 osób. Sołectwo Czorsztyn skanalizowane jest w ok. 98 %.
 2. OŚ Kluszkowce obsługująca sołectwo Kluszkowce. Z sieci kanalizacyjnej korzysta ok. 1780 osób. Sołectwo Kluszkowce skanalizowane jest w ok. 95 %.
 3. OŚ Maniowy obsługująca sołectwa: Maniowy, Mizerna i część Kluszkowiec. Zlewnia OŚ Maniowy skanalizowana jest w ok. 94 %. Z sieci kanalizacyjnej zlewni OŚ Maniowy korzysta ok. 2664 osób.
 4. OŚ Sromowce Wyżne obsługująca sołectwo Sromowce Wyżne. Z sieci kanalizacyjnej korzysta ok. 1172 osób. Sołectwo Sromowce Wyżne skanalizowane jest w ok. 89 %.
 5. OŚ Sromowce Niżne obsługująca sołectwo Sromowce Niżne. Z sieci kanalizacyjnej korzysta ok. 1280 osób. Sołectwo Sromowce Niżne skanalizowane jest w ok. 97 %.

Oczyszczalnie ścieków

Gmina Łapsze Niżne

 • Oczyszczalnia ścieków w Niedzicy:

  Lokalizacja oczyszczalni ścieków: os. Polana Sosny 2, 34-441 Niedzica.
  Oczyszczalnia została oddana do eksploatacji w 1995 r. i zmodernizowana w 2008 r. w ramach I fazy projektu „Oczyszczanie ścieków na Podhalu".
  Zastosowany w oczyszczalni układ technologiczny: 3 reaktory biologiczne SBR.

  Przepustowość oczyszczalni według pozwolenia wodnoprawnego wynosi:
  Qmaxh = 300 m3/h, Qdśr = 1000 m3/d, Qmaxr = 365000 m3/r, RLM = 9000
  Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest zbiornik Sromowce Wyżne.

 • Oczyszczalnia ścieków we Frydmanie:

  Lokalizacja oczyszczalni: ul. Kościelna 29, 34-435 Frydman.
  Oczyszczalnia została oddana do eksploatacji w 1994 roku i zmodernizowana w 2020 roku.
  Zastosowany w oczyszczalni układ technologiczny: dwa biologiczne reaktory typu SBR.

  Przepustowość oczyszczalni według pozwolenia wodnoprawnego wynosi:
  Qmaxh = 50 m3/h, Qdśr = 218 m3/d, Qmaxr = 79570 m3/r, RLM = 1668
  Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest zbiornik pompowni wód zawala, a dalej Zbiornik Czorsztyński
 • Oczyszczalnia ścieków w Trybszu:

  Lokalizacja oczyszczalni: ul. Św. Elżbiety 246, 34-442 Trybsz.
  Oczyszczalnia została oddana do eksploatacji w 1998 roku.
  Zastosowany w oczyszczalni układ technologiczny: reaktor biologiczny wielokomorowy SBR.

  Przepustowość oczyszczalni według pozwolenia wodnoprawnego wynosi:
  Qmaxh = 30 m3/h, Qdśr = 137 m3/d, Qmaxr = 38325 m3/r, RLM = 700
  Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest potok Trybska Rzeka w km 2 + 200.


Gmina Czorsztyn

 • Oczyszczalnia ścieków w Maniowach:

  Lokalizacja oczyszczalni: ul. Ks. Antoniego Siudy 7, 34-436 Maniowy.
  Oczyszczalnia została oddana do eksploatacji w 1999 r.
  Zastosowany w oczyszczalni układ technologiczny: reaktor biologiczny Bardenpho.

  Przepustowość oczyszczalni według pozwolenia wodnoprawnego wynosi:
  Qmaxh = 57 m3/h, Qdśr = 570 m3/d, Qmaxr = 208050 m3/r, RLM = 2403
  Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest potok Limierzysko w km 0 + 060.


 • Oczyszczalnia ścieków w Kluszkowcach:
  Lokalizacja oczyszczalni: ul. Cegielniana 2, 34-440 Kluszkowce.


  Oczyszczalnia została oddana do eksploatacji w 1994r.
  Zastosowany układ technologiczny: reaktor biologiczny UCT.

  Przepustowość oczyszczalni według pozwolenia wodnoprawnego wynosi:
  Qmaxh = 30 m3/h, Qdśr = 550 m3/d, Qmaxr = 219000 m3/r, RLM = 1900
  Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest ciek bez nazwy w zlewni Zbiornika Czorsztyńskiego.
  Oczyszczalnia nie przyjmuje ścieków dowożonych.

 • Oczyszczalnia ścieków Czorsztyn:

  Lokalizacja oczyszczalni: ul. Zamkowa 29, 34-440 Czorsztyn.


  Oczyszczalnia została oddana do eksploatacji w 1993 roku i zmodernizowana w 2014 r.
  Zastosowany układ technologiczny: dwa biologiczne reaktory sekwencyjne typu SBR.

  Przepustowość oczyszczalni według pozwolenia wodnoprawnego wynosi:
  Qmaxh = 50 m3/h, Qdśr = 380 m3/d, Qmaxr = 138700 m3/r, RLM = 1175
  Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest potok Wronie w km 0 + 100, a dalej Zbiornik Czorsztyński.
  Oczyszczalnia nie przyjmuje ścieków dowożonych.

 • Oczyszczalnia ścieków w Sromowcach Wyżnych:

  Lokalizacja oczyszczalni: ul. Ks. Kosibowicza 59, 34-443 Sromowce Wyżne.

  Oczyszczalnia została oddana do eksploatacji w 1996 roku.
  Zastosowany w oczyszczalni układ technologiczny: reaktor biologiczny SBR.

  Przepustowość nominalna oczyszczalni według pozwolenia wodnoprawnego:
  Qdśr = 171,1 m3/d, Qmaxd = 220,2 m3/d, RLM = 1480
  Odbiornikiem ścieków oczyszczonych poprzez ciek bez nazwy jest rzeka Dunajec w km 172 + 400.
  Oczyszczalnia nie przyjmuje ścieków dowożonych.

 • Oczyszczalnia ścieków w Sromowcach Niżnych:

  Lokalizacja oczyszczalni: ul. Trzech Koron 68, 34-443 Sromowce Wyżne.


  Oczyszczalnia została oddana do eksploatacji w 2008 roku.
  Zastosowany w oczyszczalni układ technologiczny: 2 reaktory biologiczne SBR.

  Przepustowość oczyszczalni według pozwolenia wodnoprawnego wynosi:
  Qmaxh = 27 m3/h, Qdśr = 266 m3/d, Qmaxr = 124100 m3/r, RLM = 1320
  Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest potok Macelowy w km 0 + 550.
  Oczyszczalnia nie przyjmuje ścieków dowożonych