SUS Transport

Obszar działania sekcji:
Sekcja obsługuje część Gminy Nowy Targ (na wschód od Nowego Targu).
Sekcja koordynuje logistykę PPK Sp. z o.o., wraz z transportem asenizacyjnym, transportem odpadów ściekowych i działaniami awaryjnymi.


» Kontakt z SUS TRANSPORT

Istniejący system kanalizacyjny


Gmina Nowy Targ:

Łączna długość sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Nowy Targ (część wschodnia) wynosi 87,3 km w tym 4,1 km rurociągów tłocznych. Długość przyłączy to 40,9 km. Na terenie Gminy Nowy Targ (wschód) znajduje się 11 przepompowni ścieków eksploatowanych przez PPK Sp. z o.o.


Sieć kanalizacyjna we wschodniej części gminy podzielona jest na dwie zlewnie:
 1. OŚ Dębno obsługująca sołectwo Dębno. Z sieci kanalizacyjnej korzysta ok. 776 osób. Sołectwo Dębno skanalizowane jest w ok. 96 %.
 2. OŚ Łopuszna obsługująca sołectwa: Gronków, Łopuszna, Ostrowsko, Waksmund (Gmina Nowy Targ) oraz Groń - Leśnica (Gmina Bukowina Tatrzańska - ścieki odbierane są przez PPK Sp. z o.o. w oparciu o umowę hurtowego odbioru ścieków). Z sieci kanalizacyjnej zlewni OŚ Łopuszna na terenie Gminy Nowy Targ korzysta ok. 6784 osób. Zlewnia OŚ Łopuszna na terenie Gminy Nowy Targ (miejscowości: Gronków, Łopuszna, Ostrowsko, Waksmund) skanalizowana jest w ok. 94 %
 3. OŚ Krempachy obsługująca sołectwo Krempachy i Nowa Biała. Z sieci kanalizacyjnej korzysta ok. 2611 osób. Zlewnia Krempachy skanalizowana jest w ok. 90 %.

Oczyszczalnie ścieków
 • Oczyszczalnia ścieków w Łopusznej:

  Lokalizacja oczyszczalni: ul. Szkolna 16, 34-432 Łopuszna
  Oczyszczalnia została oddana do eksploatacji w 1998 roku i zmodernizowana w 2017 roku.
  Zastosowany w oczyszczalni układ technologiczny: system przepływowy z osadem czynnym.

  Przepustowość oczyszczalni według pozwolenia wodnoprawnego wynosi:
  Qmaxh = 180 m3/h, Qdśr = 1200 m3/d, Qmaxr = 438000 m3/d, RLM = 8426
  Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Dunajec w km 191 + 280.

 • Oczyszczalnia ścieków w Dębnie:

  Lokalizacja oczyszczalni: ul. Jana Pawła 60, 34-434 Dębno.

  Oczyszczalnia została oddana do eksploatacji w 1994 roku.
  Zastosowany w oczyszczalni układ technologiczny: system przepływowy z osadem czynnym.


  Przepustowość oczyszczalni według pozwolenia wodnoprawnego wynosi:
  Qmaxh = 30 m3/h, Qdśr = 255 m3/d, Qmaxr = 93075 m3/d, RLM = 1000
  Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest potok Dębniczanka (zbiornik wyrównawczy pompowni wód zawal) poprzez ciek bez nazwy.

 • Oczyszczalnia ścieków w Krempachach:

  Lokalizacja oczyszczalni: ul. Kamieniec 165, 34-433 Krempachy.
  Oczyszczalnia została oddana do eksploatacji w 2019 roku.
  Zastosowany w oczyszczalni układ technologiczny: dwa biologiczne reaktory sekwencyjne typu SBR

  Przepustowość oczyszczalni według pozwolenia wodnoprawnego wynosi:
  Qmaxh = 150 m3/h, Qdśr = 500 m3/d, Qmaxr = 182 500 m3/d, RLM = 3767
  Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest potok prawobrzeżna odnoga rzeki Białki.