SUS Zachód

Obszar działania sekcji:
Sekcja obsługuje teren Miasta i Gminy Czarny Dunajec, część Gminy Kościelisko (Witów) i część Gminy Nowy Targ (na zachód od Nowego Targu).

W 2013 roku została oddana do eksploatacji oczyszczalnia ścieków w Trutem (ze zlewnią ścieków obejmującą sołectwa: Trute, Lasek, Klikuszowa, Morawczyna, Pyzówka. Zlewnia jest administrowana i obsługiwana przez SUS Zachód.

» Kontakt z SUS ZACHÓD

Istniejący system kanalizacyjny

Miasto i Gmina Czarny Dunajec:

W skład Miasta i Gminy Czarny Dunajec wchodzi 15 sołectw. Częściowo skanalizowane są cztery:
 • Soł. Czarny Dunajec
 • Soł. Podczerwone
 • Soł. Koniówka
 • Soł. Chochołów
Ścieki z tych obszarów odprowadzane są do oczyszczalni ścieków w Czarnym Dunajcu. Łączna długość sieci kanalizacyjnej wynosi 54,0 km, długość przyłączy to 16,5 km.
Z sieci kanalizacyjnej zlewni OŚ Czarny Dunajec korzysta ok. 4741 osób. Zlewnia OŚ Czarny Dunajec (miejscowości: Czarny Dunajec, Podczerwone, Koniówka, Chochołów) skanalizowana jest w ok. 75 %.
 
Gmina Czarny Dunajec skanalizowana jest w ok. 21 %.
 
 

Gmina Kościelisko:

Kanalizacja na terenie Gminy Kościelisko będąca w eksploatacji SUS Zachód obejmuje sołectwo Witów (skanalizowane w około 71%). Sołectwo Dzianisz nie posiada kanalizacji. Łączna długość sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kościelisko wynosi 19,3 km. Długość przyłączy to 3,5 km. Ścieki odprowadzane są kolektorem międzygminnym do oczyszczalni ścieków w Czarnym Dunajcu.

Gmina Nowy Targ:

Kanalizacja będąca w eksploatacji SUS-u Zachód obejmuje zachodnią część Gminy Nowy Targ – sołectwa:
 • Ludźmierz
 • Trute,
 • Lasek,
 • Klikuszowa
 • Morawczyna
 • Pyzówka.
Łączna długość sieci kanalizacyjnej na terenie sołectwa Ludźmierz wynosi 19,0 km w tym 1,2 km rurociągów tłocznych. Długość przyłączy to 6,3 km. Na terenie sołectwa Ludźmierz znajduje się pięć przepompowni ścieków eksploatowanych przez PPK Sp. z o.o. Ścieki z miejscowości Ludźmierz odprowadzane są do miejskiej oczyszczalni w Nowym Targu. Z sieci kanalizacyjnej korzysta ok. 2475 osób. Sołectwo Ludźmierz skanalizowane jest w ok. 98 %.
Ścieki z miejscowości Trute, Lasek, Klikuszowa, Morawczyna i Pyzówka odprowadzane są do oczyszczalni ścieków w Trutem. Łączna długość sieci kanalizacyjnej wynosi 53,6 km, długość przyłączy to 8,8 km. Z sieci kanalizacyjnej zlewni OŚ Trute korzysta ok. 3487 osób. Gminy Nowy Targ zlewni OŚ Trute (miejscowości: Trute, Lasek, Klikuszowa, Morawczyna, Pyzówka) skanalizowana jest w ok. 69 %.


Oczyszczalnie ścieków:
 • Oczyszczalnia ścieków w Trutem:

  Lokalizacja oczyszczalni: 34-404 Trute 46K.

  Oczyszczalnia została oddana do eksploatacji w 2013 roku. W grudniu 2022 roku została zakończona rozbudowa oczyszczalni ścieków ( II etap inwestycji), w ramach której zostały wybudowane dwa nowe reaktory.
  Zastosowany w oczyszczalni układ technologiczny: reaktor biologiczny wielokomorowy SBR. Docelowa przepustowość według pozwolenia wodnoprawnego: Qśr = 900 m3/d, Qmax = 87,7 m3/h (1170 m3/d). RLM = 7500.
  Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest potok Lepietnica w km 2+565.

 • Oczyszczalnia ścieków w Czarnym Dunajcu:

  Lokalizacja oczyszczalni: ul. Kantora 136a, 34-470 Czarny Dunajec

  Oczyszczalnia została oddana do eksploatacji w 2001 r. W ramach I Fazy Projektu „Oczyszczanie ścieków na Podhalu" oczyszczalnia została zmodernizowana w 2008 r. Następnie w ramach przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czarnym Dunajcu” oczyszczalnia została ponownie zmodernizowana w 2021 r. Zastosowany w oczyszczalni układ technologiczny to reaktor biologiczny przepływowy. Przepustowość oczyszczalni według pozwolenia wodnoprawnego wynosi Qmaxh = 174 m3/h, Qśrd = 1600 m3/d, Qr = 585600 m3/r, RLM = 10500. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest potok Czarny Dunajec w km 215 +320.