SUS Wschód

Obszar działania sekcji:
Sekcja obsługuje Miasto i Gminę Szczawnicę, Gminę Krościenko nad Dunajcem.


» Kontakt z SUS WSCHÓD


Istniejący system kanalizacyjny

Miasto i Gmina Szczawnica:

W Szczawnicy występuje przede wszystkim kanalizacja sanitarna grawitacyjna. Kanalizacja obejmuje centralną cześć miasta, głównie prawobrzeżną cześć potoku Grajcarek (tzw. Szczawnica Niżna i Szczawnica Wyżna) oraz miejscowości Szlachtowa i Jaworki. Ścieki ze skanalizowanego obszaru trafiają na oczyszczalnię na Piaskach.
 
Łączna długość sieci kanalizacyjnej wynosi 45,7 km, w tym 2,8 km rurociągów tłocznych, długość przyłączy to 27,2 km. Obecnie z systemu kanalizacyjnego korzysta ok. 7037 osób.
 
Miasto i Gmina Szczawnica skanalizowana jest w ok. 99 %.Gmina Krościenko nad Dunajcem:

Sieć kanalizacyjna podzielona jest na dwie części:
 1. Kanalizacja sanitarna znajdująca się po lewej stronie rzeki Dunajec, skąd ścieki kierowane są do oczyszczalni ścieków
  Krościenko n/D. W skład zlewni wchodzą sołectwa:
  • Biały Potok – Tylka
  • Dziadowe Kąty
  • Grywałd
  • Hałuszowa
  • Kąty Niwki
  • Krościenko Centrum
  • Krośnica
 2. Kanalizacja ogólnospławna znajdująca się po prawej stronie rzeki Dunajec (sołectwo Krościenko-Zawodzie ul. Zdrojowa), skąd ścieki kierowane są poprzez pompownię sieciową do oczyszczalni ścieków Krościenko n/D.

Długość sieci odprowadzającej ścieki do oczyszczalni ścieków Krościenko n/D wynosi 36,8 km, w tym długość kanalizacji ogólnospławnej wynosi 5,28 km, łączna długość przyłączy to 25,6 km. Na terenie Gminy Krościenko n/D znajdują się dwie przepompownie ścieków eksploatowane przez PPK Sp. z o.o.

Liczba mieszkańców korzystających z kanalizacji wynosi ok. 5363 osób. Gmina Krościenko nad Dunajcem skanalizowana jest w ok. 80 %.Oczyszczalnie ścieków
 • Oczyszczalnia ścieków w Szczawnicy:

  Lokalizacja oczyszczalni: ul. Główna 260, 34-460 Szczawnica.
  Oczyszczalnia oddana została do eksploatacji w 1999 roku i zmodernizowana w 2015 roku.
  Zastosowany w oczyszczalni układ technologiczny: system przepływowy z osadem czynnym.

  Przepustowość oczyszczalni według pozwolenia wodnoprawnego wynosi:
  Qmaxh = 300 m3/h, Qdśr = 3600 m3/d, Qmaxr = 1 314 000 m3/r, RLM = 15500
  Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Dunajec w km 151 + 000.

 • Oczyszczalnia ścieków w Krościenku:

  Lokalizacja oczyszczalni: ul. Sobieskiego 3E, 34-450 Krościenko nad Dunajcem.

  Oczyszczalnia oddana została do eksploatacji w 2000 roku i zmodernizowana w 2020 roku.
  Zastosowany w oczyszczalni układ technologiczny: 2 reaktory biologiczne SBR.

  Przepustowość oczyszczalni według pozwolenia wodnoprawnego wynosi:
  Qmaxs = 0,078 m3/s, Qdśr = 1320 m3/d, Qmaxr = 481800 m3/r, RLM = 8756
  Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Dunajec w km 148 + 050 poprzez potok Ciemny (Głęboki).