SUS Południe

Obszar działania sekcji:
Sekcja obsługuje Gminy: Poronin, Biały Dunajec i Szaflary.


» Kontakt z SUS POŁUDNIE


Istniejący system kanalizacyjny

Gmina Poronin:


Łączna długość sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Poronin wynosi 90,5 km, długość przyłączy to 75,8 km. W eksploatacji PPK Sp. z o.o. znajdują się trzy przepompownie ścieków. Gmina Poronin skanalizowana jest w ok. 71 %.


Ścieki odprowadzane są międzygminnym kolektorem do oczyszczalni miejskiej w Nowym Targu z sołectw Gminy Poronin: Poronin, Suche, Ząb, Małe Ciche, Stasikówka, Kośne Hamry oraz Murzasichle. Z sieci kanalizacyjnej zlewni OŚ Nowy Targ na terenie gminy Poronin korzysta ok. 8356 osób.

Gmina Biały Dunajec:

Przez centralną część Gminy Biały Dunajec przebiega międzygminny kolektor kanalizacji sanitarnej Poronin – Biały Dunajec - Szaflary - oczyszczalnia ścieków w Nowym Targu. Sieć kanalizacyjna obejmuje głównie sołectwo Biały Dunajec. Gmina Biały Dunajec nie posiada oczyszczalni ścieków. Łączna długość sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Biały Dunajec wynosi 29 km, długość przyłączy to 13,4 km. Z sieci kanalizacyjnej korzysta ok. 3512 osób. Gmina Biały Dunajec skanalizowana jest w ok. 49 %.


Gmina Szaflary:

Kanalizacja na terenie Gminy Szaflary obejmuje sołectwo Szaflary, Bańska Niżna oraz Maruszyna. Łączna długość sieci kanalizacyjnej w Gminie Szaflary wynosi 52 km, długość przyłączy to 19,5 km.
 
Ścieki odprowadzane są międzygminnym kolektorem do oczyszczalni miejskiej w Nowym Targu z sołectwa Szaflary oraz Bańska Niżna. Z sieci kanalizacyjnej zlewni OŚ Nowy Targ na terenie Gminy Szaflary korzysta ok. 3840 osób. Gmina Szaflary skanalizowana jest w ok. 36 %.