Taryfa dla gminy Kościelisko

TARYFA OPŁAT ZA ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
NA OKRES 28.11.2020 - 27.11.2023
na terenie gminy Kościelisko obsługiwanej przez Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Nowym Targu

I. Ceny za 1 m3 odprowadzonych ścieków

Taryfowe grupy odbiorców usług Cena taryfowa zł/m3
Za okres 28.11.2020-27.11.2021
Dopłata Gminy
zł/m3*
Cena za ścieki
zł/m3
Opłata abonamentowa
grupa Ia 19,41 zł
12,46 zł
6,95 zł 11,71 zł
grupa Ib 19,41 zł 12,46 zł 6,95 zł 10,48 zł
grupa IIa 19,41 zł 12,46 zł 6,95 zł 11,71 zł
grupa IIb 19,41 zł 12,46 zł 6,95 zł 10,48 zł
grupa IIIa
19,41 zł 12,46 zł 6,95 zł 9,77 zł
grupa IIIb 19,41 zł 12,46 zł 6,95 zł 8,54 zł
grupa IVa
19,41 zł 12,46 zł 6,95 zł 9,77 zł
grupa IVb
19,41 zł
12,46 zł
6,95 zł
8,54 zł
*dopłata Gminy w okresie od 1.10.2021r do 27.11.2021r
- Do wartości podanych wyżej cen za ścieki i stawek opłaty stałej dolicza się podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży. Aktualna stawka VAT wynosi 8%. 
 
 
Taryfowe grupy odbiorców usług
w poszczególnych gminach
Cena taryfowa zł/m3
Za okres 28.11.2021-27.11.2022
Dopłata Gminy
zł/m3*
Cena za ścieki
zł/m3
Opłata abonamentowa
grupa Ia 20,09 zł
12,60 zł
7,49 zł 11,86 zł
grupa Ib 20,09 zł 12,60 zł 7,49 zł 10,60 zł
grupa IIa 20,09 zł 12,60 zł 7,49 zł 11,86 zł
grupa IIb 20,09 zł 12,60 zł 7,49 zł 10,60 zł
grupa IIIa
20,09 zł 12,60 zł 7,49 zł 9,89 zł
grupa IIIb 20,09 zł 12,60 zł 7,49 zł 8,63 zł
grupa IVa
20,09 zł 12,60 zł 7,49 zł 9,89 zł
grupa IVb 20,09 zł 12,60 zł 7,49 zł 8,63 zł
*dopłata Gminy w okresie od 01.10.2022r do 27.11.2022r
- Do wartości podanych wyżej cen za ścieki i stawek opłaty stałej dolicza się podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży. Aktualna stawka VAT wynosi 8%. 
 
 
Taryfowe grupy odbiorców usług
w poszczególnych gminach
Cena taryfowa zł/m3
Za okres 28.11.2022-27.11.2023
Dopłata Gminy
zł/m3*
Cena za ścieki
zł/m3
Opłata abonamentowa
grupa Ia 20,21 zł 12,72 zł
7,49 zł 12,02 zł
grupa Ib 20,21 zł 12,72 zł 7,49 zł 10,74 zł
grupa IIa 20,21 zł 12,72 zł 7,49 zł 12,02 zł
grupa IIb 20,21 zł 12,72 zł 7,49 zł 10,74 zł
grupa IIIa
20,21 zł 12,72 zł 7,49 zł 9,98 zł
grupa IIIb 20,21 zł 12,72 zł 7,49 zł 8,71 zł
grupa IVa 20,21 zł 12,72 zł 7,49 zł 9,98 zł
grupa IVb 20,21 zł 12,72 zł 7,49 zł 8,71 zł
*dopłata Gminy w okresie od 28.11.2022r do 30.09.2023r
- Do wartości podanych wyżej cen za ścieki i stawek opłaty stałej dolicza się podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży. Aktualna stawka VAT wynosi 8%. 
 
 

II .Taryfowe grupy odbiorców usług w poszczególnych gminach

Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług
L.p. Taryfowa grupa odbiorców usług Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług
1
Grupa Ia
Odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe z budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych (gospodarstwa domowe), rozliczani na podstawie wskazań wodomierzy lub innych urządzeń pomiarowych oraz otrzymujący fakturę w formie tradycyjnej (papierowej)
2
Grupa Ib
Odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe z budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych (gospodarstwa domowe), rozliczani na podstawie wskazań wodomierzy lub innych urządzeń pomiarowych oraz otrzymujący e-fakturę
3 Grupa IIa
Odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe z budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza oraz z budynków użyteczności publicznej, rozliczani na podstawie wskazań wodomierzy lub innych urządzeń pomiarowych oraz otrzymujący fakturę w formie tradycyjnej (papierowej)
4
Grupa IIb
Odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe z budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza oraz z budynków użyteczności publicznej, rozliczani na podstawie wskazań wodomierzy lub innych urządzeń pomiarowych oraz otrzymujący e-fakturę
5
Grupa IIIa
Odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe z budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych (gospodarstwa domowe), rozliczani na podstawie norm zużycia wody oraz otrzymujący fakturę w formie tradycyjnej (papierowej)
6 Grupa IIIb
Odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe z budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych (gospodarstwa domowe), rozliczani na podstawie norm zużycia wody oraz otrzymujący e-fakturę
7
Grupa IVa
Odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe z budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza oraz z budynków użyteczności publicznej, rozliczani na podstawie norm zużycia wody oraz otrzymujący fakturę w formie tradycyjnej (papierowej)
8
Grupa IVb
Odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe z budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza oraz z budynków użyteczności publicznej, rozliczani na podstawie norm zużycia wody oraz otrzymujący e-fakturę


III. Jednostkowe stawki opłat dodatkowych za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych będących w eksploatacji PPK Sp. z o. o.

 
Lp Nazwa wskaźnika Jednostkowa stawka opłatydodatkowej zł/kg Nj


1 Zawiesiny ogólne 4,87
2 ChZTCr 15,81
3 BZT5 26,31
4 Azot Ogólny 26,31
5 Azot Amonowy 26,31
6 Azot Azotanowy 26,31
7 Azot Azotynowy 26,31
8 Fosfor ogólny 26,31
9 Chrom Ogólny 691,02
10 Chrom VI 863,43
11 Siarczyny 4,87
12 Siarczki 863,43
13 Chlorki 4,87
14 Węglowodory ropopochodne 460,65
15 Substancje ekstrahujące się eterem naftowym 460,65
16 Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne) 460,65
17 Surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne) 460,65
18 Suma surfaktantów anoniowych i niejonowych 460,65
- Do wartości podanych wyżej cen za ścieki i stawek opłaty stałej dolicza się podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży. Aktualna stawka VAT wynosi 8%.