Taryfa dla gminy Łapsze Niżne

TARYFA OPŁAT ZA ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
NA OKRES 23.10.2020 - 22.10.2023
na terenie gminy Łapsze Niżne obsługiwanej przez Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Nowym Targu

I. Ceny za 1 m3 odprowadzonych ścieków

 
Taryfowe grupy odbiorców usług Cena taryfowa zł/m3
Za okres 23.10.2020-22.10.2021
Dopłata Gminy
zł/m3
Cena za ścieki
zł/m3
Opłata abonamentowa
grupa Ia 12,86 zł 1,00 zł 11,86 zł 11,54 zł
grupa Ib 12,86 zł 1,00 zł 11,86 zł 10,32 zł
grupa IIa 12,86 zł
12,86 zł
11,54 zł
grupa IIb 12,86 zł
12,86 zł
10,32 zł
grupa IIIa
12,86 zł 1,00 zł 11,86 zł 9,60 zł
grupa IIIb 12,86 zł 1,00 zł
11,86 zł 8,39 zł
grupa IVa 12,86 zł
12,86 zł 9,60 zł
grupa IVb 12,86 zł
12,86 zł 8,39 zł
grupa Va 13,20 zł
13,20 zł 11,54 zł
grupa Vb 13,20 zł
13,20 zł 10,32 zł

 - Do wartości podanych wyżej cen za ścieki i stawek opłaty stałej dolicza się podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży. Aktualna stawka VAT wynosi 8%.
 
 
Taryfowe grupy odbiorców usług
w poszczególnych gminach
Cena taryfowa zł/m3
Za okres 23.10.2021-22.10.2022
Dopłata Gminy
zł/m3
Cena za ścieki
zł/m3
Opłata abonamentowa
grupa Ia 13,15 zł 1,00 zł 12,15 zł
11,79 zł
grupa Ib 13,15 zł 1,00 zł 12,15 zł
10,54 zł
grupa IIa 13,15 zł
13,15 zł 11,79 zł
grupa IIb 13,15 zł
13,15 zł 10,54 zł
grupa IIIa
13,15 zł 1,00 zł 12,15 zł 9,81 zł
grupa IIIb 13,15 zł 1,00 zł 12,15 zł 8,56 zł
grupa IVa 13,15 zł
13,15 zł 9,81 zł
grupa IVb 13,15 zł
13,15 zł 8,56 zł
grupa Va 13,49 zł
13,49 zł 11,79 zł
grupa Vb 13,49 zł
13,49 zł 10,54 zł

 - Do wartości podanych wyżej cen za ścieki i stawek opłaty stałej dolicza się podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży. Aktualna stawka VAT wynosi 8%.
 
 
Taryfowe grupy odbiorców usług
w poszczególnych gminach
Cena taryfowa zł/m3
Za okres 23.10.2022-22.10.2023
Dopłata Gminy
zł/m3*
Cena za ścieki
zł/m3
Opłata abonamentowa
grupa Ia 13,03 zł 2,00 zł
11,03 zł
11,82 zł
grupa Ib 13,03 zł 2,00 zł
11,03 zł
10,56 zł
grupa IIa 13,03 zł
13,03 zł 11,82 zł
grupa IIb 13,03 zł
13,03 zł 10,56 zł
grupa IIIa
13,03 zł 2,00 zł
11,03 zł
9,79 zł
grupa IIIb 13,03 zł
2,00 zł
11,03 zł
8,53 zł
grupa IVa 13,03 zł

13,03 zł 9,79 zł
grupa IVb 13,03 zł

13,03 zł 8,53 zł
grupa Va 13,39 zł

13,39 zł 11,82 zł
grupa Vb 13,39 zł

13,39 zł 10,56 zł
*dopłata Gminy w okresie od 01.01.2024r do 31.12.2024r
- Do wartości podanych wyżej cen za ścieki i stawek opłaty stałej dolicza się podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży. Aktualna stawka VAT wynosi 8%.

II. Taryfowe grupy odbiorców usług w poszczególnych gminach


Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług
L.p. Taryfowa grupa odbiorców usług Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług
1
Grupa Ia
Odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe z budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych (gospodarstwa domowe), rozliczani na podstawie wskazań wodomierzy lub innych urządzeń pomiarowych oraz otrzymujący fakturę w formie tradycyjnej (papierowej)
2
Grupa Ib
Odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe z budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych (gospodarstwa domowe), rozliczani na podstawie wskazań wodomierzy lub innych urządzeń pomiarowych oraz otrzymujący e-fakturę
3 Grupa IIa
Odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe z budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza oraz z budynków użyteczności publicznej, rozliczani na podstawie wskazań wodomierzy lub innych urządzeń pomiarowych oraz otrzymujący fakturę w formie tradycyjnej (papierowej)
4
Grupa IIb
Odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe z budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza oraz z budynków użyteczności publicznej, rozliczani na podstawie wskazań wodomierzy lub innych urządzeń pomiarowych oraz otrzymujący e-fakturę
5
Grupa IIIa
Odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe z budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych (gospodarstwa domowe), rozliczani na podstawie norm zużycia wody oraz otrzymujący fakturę w formie tradycyjnej (papierowej)
6 Grupa IIIb
Odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe z budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych (gospodarstwa domowe), rozliczani na podstawie norm zużycia wody oraz otrzymujący e-fakturę
7
Grupa IVa
Odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe z budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza oraz z budynków użyteczności publicznej, rozliczani na podstawie norm zużycia wody oraz otrzymujący fakturę w formie tradycyjnej (papierowej)
8
Grupa IVb
Odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe z budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza oraz z budynków użyteczności publicznej, rozliczani na podstawie norm zużycia wody oraz otrzymujący e-fakturę
9
Grupa Va
Odbiorcy usług odprowadzający ścieki przemysłowe, otrzymujący fakturę w formie tradycyjnej (papierowej)
10
Grupa Vb
Odbiorcy usług odprowadzający ścieki przemysłowe, otrzymujący e-fakturę


III. Jednostkowe stawki opłat dodatkowych za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych będących w eksploatacji PPK Sp. z o. o.

 
Lp Nazwa wskaźnika Jednostkowa stawka opłatydodatkowej zł/kg Nj


1 Zawiesiny ogólne 4,87
2 ChZTCr 15,81
3 BZT5 26,31
4 Azot Ogólny 26,31
5 Azot Amonowy 26,31
6 Azot Azotanowy 26,31
7 Azot Azotynowy 26,31
8 Fosfor ogólny 26,31
9 Chrom Ogólny 691,02
10 Chrom VI 863,43
11 Siarczyny 4,87
12 Siarczki 863,43
13 Chlorki 4,87
14 Węglowodory ropopochodne 460,65
15 Substancje ekstrahujące się eterem naftowym 460,65
16 Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne) 460,65
17 Surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne) 460,65
18 Suma surfaktantów anoniowych i niejonowych 460,65
- Do wartości podanych wyżej cen za ścieki i stawek opłaty stałej dolicza się podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży. Aktualna stawka VAT wynosi 8%.