Taryfa dla miasta i gminy Szczawnica

TARYFA OPŁAT ZA ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
NA OKRES 23.10.2020 - 22.10.2023
na terenie miasta i gminy Szczawnica obsługiwanej przez Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Nowym Targu

I. Ceny za 1 m3 odprowadzonych ścieków

 
Taryfowe grupy odbiorców usług Cena taryfowa zł/m3
Za okres 23.10.2020-22.10.2021
Opłata abonamentowa
grupa Ia1 11,17 zł 10,96 zł
grupa Ia2 11,17 zł 4,11 zł
grupa Ib1 11,17 zł 9,72 zł
grupa Ib2
11,17 zł 2,87 zł
grupa IIa 11,17 zł 10,96 zł
grupa IIb 11,17 zł 9,72 zł
grupa IIIa
11,17 zł 9,18 zł
grupa IIIb 11,17 zł 7,94 zł
grupa IVa 11,17 zł 9,18 zł
grupa IVb 11,17 zł 7,94 zł
grupa Va 11,51 zł 10,96 zł
grupa Vb 11,51 zł 9,72 zł
 - Do wartości podanych wyżej cen za ścieki i stawek opłaty stałej dolicza się podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży. Aktualna stawka VAT wynosi 8%.
 
 
Taryfowe grupy odbiorców usług
w poszczególnych gminach
Cena taryfowa zł/m3
Za okres 23.10.2021-22.10.2022
Opłata abonamentowa
grupa Ia1 10,91 zł 10,89 zł
grupa Ia2 10,91 zł 4,17 zł
grupa Ia1
10,91 zł 9,62 zł
grupa Ia2
10,91 zł 2,90 zł
grupa IIa 10,91 zł 10,89 zł
grupa IIb 10,91 zł 9,62 zł
grupa IIIa
10,91 zł 9,06 zł
grupa IIIb 10,91 zł 7,79 zł
grupa IVa 10,91 zł 9,06 zł
grupa IVb 10,91 zł 7,79 zł
grupa Va 11,25 zł 10,89 zł
grupa Vb 11,25 zł 9,62 zł
- Do wartości podanych wyżej cen za ścieki i stawek opłaty stałej dolicza się podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży. Aktualna stawka VAT wynosi 8%. 
 
 
Taryfowe grupy odbiorców usług
w poszczególnych gminach
Cena taryfowa zł/m3
Za okres 23.10.2022-22.10.2023
Opłata abonamentowa
grupa Ia1 10,83 zł 10,92 zł
grupa Ia2 10,83 zł 4,23 zł
grupa Ib1
10,83 zł 9,63 zł
grupa Ib2 10,83 zł 2,95 zł
grupa IIa 10,83 zł 10,92 zł
grupa IIb 10,83 zł 9,63 zł
grupa IIIa
10,83 zł 9,04 zł
grupa IIIb 10,83 zł 7,75 zł
grupa IVa 10,83 zł 9,04 zł
grupa IVb 10,83 zł 7,75 zł
grupa Va 11,18 zł 10,92 zł
grupa Vb 11,18 zł 9,63 zł
- Do wartości podanych wyżej cen za ścieki i stawek opłaty stałej dolicza się podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży. Aktualna stawka VAT wynosi 8%.

II. Taryfowe grupy odbiorców usług w poszczególnych gminach


Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług
L.p. Taryfowa grupa odbiorców usług Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług
1
Grupa Ia1
Odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe z budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych (gospodarstwa domowe), rozliczani na podstawie wskazań wodomierzy lub innych urządzeń pomiarowych oraz otrzymujący fakturę w formie tradycyjnej (papierowej)
2
Grupa Ia2
Odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe z lokali w budynkach wielolokalowych (gospodarstwa domowe), rozliczani na podstawie wskazań wodomierzy oraz otrzymujący fakturę w formie tradycyjnej (papierowej)
3 Grupa Ib1
Odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe z budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych (gospodarstwa domowe), rozliczani na podstawie wskazań wodomierzy lub innych urządzeń pomiarowych oraz otrzymujący e-fakturę
4 Grupa Ib2
Odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe z lokali w budynkach wielolokalowych (gospodarstwa domowe), rozliczani na podstawie wskazań wodomierzy oraz otrzymujący e-fakturę
5 Grupa IIa
Odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe z budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza oraz z budynków użyteczności publicznej, rozliczani na podstawie wskazań wodomierzy lub innych urządzeń pomiarowych oraz otrzymujący fakturę w formie tradycyjnej (papierowej)
6 Grupa IIb
Odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe z budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza oraz z budynków użyteczności publicznej, rozliczani na podstawie wskazań wodomierzy lub innych urządzeń pomiarowych oraz otrzymujący e-fakturę
7 Grupa IIIa
Odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe z budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych (gospodarstwa domowe), rozliczani na podstawie norm zużycia wody oraz otrzymujący fakturę w formie tradycyjnej (papierowej)
8 Grupa IIIb
Odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe z budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych (gospodarstwa domowe), rozliczani na podstawie norm zużycia wody oraz otrzymujący e-fakturę
9 Grupa IVa
Odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe z budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza oraz z budynków użyteczności publicznej, rozliczani na podstawie norm zużycia wody oraz otrzymujący fakturę w formie tradycyjnej (papierowej)
10 Grupa IVb
Odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe z budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza oraz z budynków użyteczności publicznej, rozliczani na podstawie norm zużycia wody oraz otrzymujący e-fakturę
11
Grupa Va
Odbiorcy usług odprowadzający ścieki przemysłowe, otrzymujący fakturę w formie tradycyjnej (papierowej)
12
Grupa Vb
Odbiorcy usług odprowadzający ścieki przemysłowe, otrzymujący e-fakturę


III. Jednostkowe stawki opłat dodatkowych za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych będących w eksploatacji PPK Sp. z o. o.

 
Lp Nazwa wskaźnika Jednostkowa stawka opłatydodatkowej zł/kg Nj


1 Zawiesiny ogólne 4,87
2 ChZTCr 15,81
3 BZT5 26,31
4 Azot Ogólny 26,31
5 Azot Amonowy 26,31
6 Azot Azotanowy 26,31
7 Azot Azotynowy 26,31
8 Fosfor ogólny 26,31
9 Chrom Ogólny 691,02
10 Chrom VI 863,43
11 Siarczyny 4,87
12 Siarczki 863,43
13 Chlorki 4,87
14 Węglowodory ropopochodne 460,65
15 Substancje ekstrahujące się eterem naftowym 460,65
16 Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne) 460,65
17 Surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne) 460,65
18 Suma surfaktantów anoniowych i niejonowych 460,65
- Do wartości podanych wyżej cen za ścieki i stawek opłaty stałej dolicza się podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży. Aktualna stawka VAT wynosi 8%.