Taryfa dla gminy Szaflary

TARYFA OPŁAT ZA ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
NA OKRES 19.05.2021 - 18.05.2024
na terenie gminy Szaflary obsługiwanej przez Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Nowym Targu

I. Ceny za 1 m3 odprowadzonych ścieków
 
Taryfowe grupy odbiorców usług Cena taryfowa zł/m3
Za okres 19.05.2021-18.05.2022
Dopłata Gminy*
zł/m3
Cena za ścieki
zł/m3
Opłata abonametowa
Grupa Ia1 12,18 zł
12,18 zł 10,49 zł
Grupa Ia2 12,18 zł
12,18 zł 4,41 zł
Grupa Ib1 12,18 zł
12,18 zł 9,22 zł
Grupa Ib2 12,18 zł
12,18 zł 3,14 zł
Grupa IIa1
12,18 zł
12,18 zł 10,49 zł
Grupa IIa2
12,18 zł
12,18 zł 4,41 zł
Grupa IIb1
12,18 zł
12,18 zł 9,22 zł
Grupa IIb2
12,18 zł
12,18 zł 3,14 zł
Grupa IIIa
12,18 zł
12,18 zł 8,52 zł
Grupa IIIb
12,18 zł
12,18 zł 7,25 zł
Grupa IVa
12,18 zł
12,18 zł 8,52 zł
Grupa IVb
12,18 zł
12,18 zł 7,25 zł
Grupa Va
12,51 zł
12,51 zł 10,49 zł
Grupa Vb
12,51 zł
12,51 zł 9,22 zł
*
- Do wartości podanych wyżej cen za ścieki i stawek opłaty stałej dolicza się podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży. Aktualna stawka VAT wynosi 8%.
 
Taryfowe grupy odbiorców usług Cena taryfowa zł/m3
Za okres 19.05.2022-18.05.2023
Dopłata Gminy*
zł/m3
Cena za ścieki
zł/m3
Opłata abonametowa
Grupa Ia1 12,05 zł
12,05 zł 10,46 zł
Grupa Ia2 12,05 zł
12,05 zł 4,48 zł
Grupa Ib1 12,05 zł
12,05 zł 9,18 zł
Grupa Ib2 12,05 zł
12,05 zł 3,20 zł
Grupa IIa1
12,05 zł
12,05 zł 10,46 zł
Grupa IIa2
12,05 zł
12,05 zł 4,48 zł
Grupa IIb1
12,05 zł
12,05 zł 9,18 zł
Grupa IIb2
12,05 zł
12,05 zł 3,20 zł
Grupa IIIa
12,05 zł
12,05 zł 8,43 zł
Grupa IIIb
12,05 zł
12,05 zł 7,15 zł
Grupa IVa
12,05 zł
12,05 zł 8,43 zł
Grupa IVb
12,05 zł
12,05 zł 7,15 zł
Grupa Va
12,39 zł
12,39 zł 10,46 zł
Grupa Vb
12,39 zł
12,39 zł 9,18 zł
*
- Do wartości podanych wyżej cen za ścieki i stawek opłaty stałej dolicza się podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży. Aktualna stawka VAT wynosi 8%.
 
Taryfowe grupy odbiorców usług Cena taryfowa zł/m3
Za okres 19.05.2023-18.05.2024
Dopłata Gminy*
zł/m3
Cena za ścieki
zł/m3
Opłata abonametowa
Grupa Ia1 12,64 zł
12,64 zł 10,74 zł
Grupa Ia2 12,64 zł
12,64 zł 4,59 zł
Grupa Ib1 12,64 zł
12,64 zł 9,40 zł
Grupa Ib2 12,64 zł
12,64 zł 3,27 zł
Grupa IIa1
12,64 zł
12,64 zł 10,74 zł
Grupa IIa2
12,64 zł
12,64 zł 4,59 zł
Grupa IIb1
12,64 zł
12,64 zł 9,42 zł
Grupa IIb2
12,64 zł
12,64 zł 3,27 zł
Grupa IIIa
12,64 zł
12,64 zł 8,65 zł
Grupa IIIb
12,64 zł
12,64 zł 7,33 zł
Grupa IVa
12,64 zł
12,64 zł 8,65 zł
Grupa IVb
12,64 zł
12,64 zł 7,33 zł
Grupa Va
12,99 zł
12,99 zł 10,74 zł
Grupa Vb
12,99 zł
12,99 zł 9,42 zł
*
- Do wartości podanych wyżej cen za ścieki i stawek opłaty stałej dolicza się podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży. Aktualna stawka VAT wynosi 8%.
 
II .Taryfowe grupy odbiorców usług w poszczególnych gminach
 
L.p. Taryfowe grupy odbiorców usług Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług
1
Grupa Ia1 Odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe z budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych (gospodarstwa domowe), rozliczani na podstawie wskazań wodomierzy lub innych urządzeń pomiarowych oraz otrzymujący fakturę w formie tradycyjnej (papierowej)
2
Grupa Ia2 Odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe z lokali w budynkach wielolokalowych (gospodarstwa domowe), rozliczani na podstawie wskazań wodomierzy oraz otrzymujący fakturę w formie tradycyjnej (papierowej)
3
Grupa Ib1 Odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe z budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych (gospodarstwa domowe), rozliczani na podstawie wskazań wodomierzy lub innych urządzeń pomiarowych oraz otrzymujący e-fakturę
4
Grupa Ib2 Odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe z lokali w budynkach wielolokalowych (gospodarstwa domowe), rozliczani na podstawie wskazań wodomierzy oraz otrzymujący e-fakturę
5
Grupa IIa1
Odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe z budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza oraz z budynków użyteczności publicznej, rozliczani na podstawie wskazań wodomierzy lub innych urządzeń pomiarowych oraz otrzymujący fakturę w formie tradycyjnej (papierowej)
6
Grupa IIa2
Odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe z lokali (w budynkach wielolokalowych), w których prowadzona jest działalność gospodarcza, rozliczani na podstawie wskazań wodomierzy lub innych urządzeń pomiarowych oraz otrzymujący fakturę w formie tradycyjnej (papierowej)
7
Grupa IIb1
Odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe z budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza oraz z budynków użyteczności publicznej, rozliczani na podstawie wskazań wodomierzy lub innych urządzeń pomiarowych oraz otrzymujący e-fakturę
8
Grupa IIb2
Odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe z lokali (w budynkach wielolokalowych), w których prowadzona jest działalność gospodarcza, rozliczani na podstawie wskazań wodomierzy lub innych urządzeń pomiarowych oraz otrzymujący e-fakturę
9
Grupa IIIa
Odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe z budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych (gospodarstwa domowe), rozliczani na podstawie norm zużycia wody oraz otrzymujący fakturę w formie tradycyjnej (papierowej)
10
Grupa IIIb
Odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe z budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych (gospodarstwa domowe), rozliczani na podstawie norm zużycia wody oraz otrzymujący e-fakturę
11
Grupa IVa
Odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe z budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza oraz z budynków użyteczności publicznej, rozliczani na podstawie norm zużycia wody oraz otrzymujący fakturę w formie tradycyjnej (papierowej)
12
Grupa IVb
Odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe z budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza oraz z budynków użyteczności publicznej, rozliczani na podstawie norm zużycia wody oraz otrzymujący e-fakturę
13
Grupa Va
Odbiorcy usług odprowadzający ścieki przemysłowe, otrzymujący fakturę w formie tradycyjnej (papierowej)
14
Grupa Vb
Odbiorcy usług odprowadzający ścieki przemysłowe, otrzymujący e-fakturę
 

III. Jednostkowe stawki opłat dodatkowych za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych będących w eksploatacji PPK Sp. z o. o.
 
Lp Nazwa wskaźnika Jednostkowa stawka opłatydodatkowej zł/kg Nj


1 Zawiesiny ogólne 4,87
2 ChZTCr 15,81
3 BZT5 26,31
4 Azot Ogólny 26,31
5 Azot Amonowy 26,31
6 Azot Azotanowy 26,31
7 Azot Azotynowy 26,31
8 Fosfor ogólny 26,31
9 Chrom Ogólny 691,02
10 Chrom VI 863,43
11 Siarczyny 4,87
12 Siarczki 863,43
13 Chlorki 4,87
14 Węglowodory ropopochodne 460,65
15 Substancje ekstrahujące się eterem naftowym 460,65
16 Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne) 460,65
17 Surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne) 460,65
18 Suma surfaktantów anoniowych i niejonowych 460,65
- Do wartości podanych wyżej cen za ścieki i stawek opłaty stałej dolicza się podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży. Aktualna stawka VAT wynosi 8%.